Bebek İsimleri

D İle Başlayan Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne ve babalar bebeklerinin cinsiyetlerini öğrendikten sonra çocuklarına isim olarak ne koyacaklarını düşünmektedirler. Bizde bu yazımızda D harfi ile başlayan bebek isimlerini ve anlamlarını sizlerle paylaşacağız. D ile başlayan bebek isimleri ve anlamları, d ile başlayan kız isimleri, d ile başlayan erkek isimleri, anlamlı d harfi ile başlayan isimler, kız isimleri, erkek isimleri, kız bebek isimleri, erkek bebek isimleri, yeni kız isimleri, yeni erkek isimleri, en güzel d harfi kız isimleri, en güzel d harfi erkek isimleri, dini d harfi kız isimleri, dini d harfi erkek isimleri, kuranda geçen kız isimleri, kuranda geçen erkek isimleri, yeni doğan kız bebek isimleri, yeni doğan erkek bebek isimleri ve anlamları, hazır kız isimleri ve hazır erkek isimleri bu sayfamızda yer alıyor.

D Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Dağhan: Dağ ve han kelimelerinin birleşimden oluşmuştur. Eski Türklerde dağ tanrısının adıdır.

Dağıstan: Türk kökenli Kafkasya ülkesi

Dağlı: Dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse

Dağtekin: Yalnız ıssız dağ

Dalay: Deniz. Dal gibi ince Ay gibi güzel.

Damra: Peygamber efendimizin sütkardeşinin adı.

Dare: Yoldaş, arkadaş.

Davut: İsraillilerin, sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberi.İbranca’da “sevgili, aziz” anlamında olduğu sanılıyor.

Deha: Dahi.

Delal: Cilve, naz, işve. İnsana güzel ve sevimli görünecek hal, durum.

Delice: Deli gibi taşkın

Delikan: Coşkulu, yerinde duramayan – Çocukluk çağından ergenliğe eren kimse.

Demir: Çok sağlam bir metal

Demiralp: Demir gibi sağlam yiğit

Demiray: Demir gibi sağlam ve Ay gibi güzel.

Demirbilek: Sağlam bilekli, güçlü kimse.

Demircan: Çok canlı, sağlam.

Demirdelen: Demiri delebilecek güçte olan.

Demirel: Güçlü el

Demirer: Demir gibi sağlam kimse, güçlü kimse.

Demirgüç: Sağlam ve güçlü kimse.

Demirhan: Güçlü hükümdar

Demirkan: Sağlam ve güçlü kan.

Demirkaya: Demir ve kaya gibi sağlam kimse.

Demirkıran: Güçlü kimse, babayiğit.

Deniz: Derya, büyük tuzlu su birikintisi

Denizhan: Denizler hakanı.

Deren: Derleyen, tırmık

Dicle: Bir ırmak ismi

Dikmen: Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik yerdeki orman, yayla,

Dilmen:Dil bilen kimse, dilci.

Diren: Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı.

Dirim: Hayat, yaşam, yaşama gücü

Diyar: Memleket.

Doğa: Tabiat.

Doğaç: Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce

Doğanay: Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir)

Doğangün: Doğmakta olan, doğan güneş

Doğu: Bir yön ismidir.

Dora: En yüksek yer, uç. Bir şeyin uç kısmı yukarısı tepesi. Dağ doruğu anlamlarını taşır.

Doruk: Zirve, dağların en yüksek noktası

Duha: Kur’anı Kerim’de 93. surenin ismi, kuşluk vakti.

Demirok: Sağlam ok, demirden yapılmış ok.

Demirol: Demir gibi güçlü ol.

Demiröz: Özü demir gibi sağlam olan.

Demirsu: Demir gibi sağlam ve su kadar berrak olan.

Demirtaş: Demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle.

Demirtuğ: Demirden yapılmış sorguç.

Demirtürk: Demir gibi Türk.

Demiryürek: Yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse.

Dengiz: Deniz.

Denizalp: Denizler yiğidi.

Denizer: Denizci, deniz eri, deniz adamı.

Denizman: Denizci, deniz adamı

Denk: Uygunluk, eşitlik durumu

Denktaş: Yük yüklemeye yarayan, taş, denk taşı, aynı yaşta bulunan, Yaşıt, akran, eşit özdeş.

Deran: Güzellik.Derhal, o anda hemen anlamlarındadır.

Derda: Kur’an fıkıh ve hadis ili.

Derinöz: Özü derin olan kimse, derin özlü.

Derviş: Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi

Devran: Çağ, zaman.

Devrimer: Devrimci, devrim yapan kimse, devrimin yiğidi

Dikalp: Dik başlı yiğit

Diker: Başı dik kimse, dik başlı yiğit

Diktaş: Eğik olmayan taş.

Dilaver: Yiğit / Yürekli

Dilercan: Dileyen can, dileyen kimse

Dilmaç: Dili çok iyi bilen, dil ustası.

Dilşad: Gönlü hoş.

Dincel: Dinç bir duruma gel, dinçleş, dinç el güçlü el

Dinç: Güçlü, kuvvetli, dayanıklı

Dinçalp: Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit

Dinçay: Güçlü ve ay gibi

Dinçer: Güçlü yiğit kişi

Dinçerk: Güçlü kuvvetli kişi

Dinçkal: Hep dinç ol manasındadır.

Dinçkaya: Güçlü kaya, kaya gibi sağlam güçlü

Dinçmen: Sağlam, güçlü, kimse, güçlü erkek

Dinçok: Sağlam ok, güçlü ok

Dinçöz: Dinç kimse, dinç özlü, güçlü kimse

Dinçsan: Dinç ve ünlü

Dinçsel: Güçlü sel

Dinçtürk: Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk

Dindar: Allah’a inanmış, bağlanmış olan kimse.

Direnç: Karşı koyma

Dirisoy: Güçlü soy, canlı soy

Doğukan: Doğunun hakanı demektir

Doğal: Olağan olarak ortaya çıkmış olan, doğaya uygun, yapay Olmayan, yapmacıksız

Doğan: Yırtıcı bir kuş

Doğanalp: Şahin ve yiğit, yiğit kimse

Doğaner: Şahin gibi kimse, şahin gibi yiğit

Doğantan: (şafakta doğan için) tan gibi doğmuş olan, yeni tan

Doğar: Doğmazlık etmez

Doğruer: Yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan kimse, içi dışı bir kimse

Doğrul: Herhangi bir yöne doğru yönlen, toparlan, dik duruma gel doğru ol

Doğruol: Eğrilikten kaçın, haksızlık etme, içi dışı bir ol

Doğuer: Doğu yiğidi

Doğuhan: Doğunun hükümdarı.

Doğukan: Doğunun hakanı

Doğuş: Hayata geliş

Dolun: Dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü

Dorukhan: Yüksekteki hükümdar

Doruktekin: Yüce ve biricik, yüce şehzade

Dost: Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş

Dönmez: İnandığından geri dönmeyen kişi

Dönmezer: İnandığını yapan kimse, inandığı yolda giden kimse, sözünde duran yiğit

Dönmezsoy: Sözünden dönmeyen soy.

Duhan: Kıyamet gününde çıkacak duman

Dumrul: Dedem Korkut öykülerinde geçen bir ad

Duran: Yerinde kalan, bekleyen

Duraner: Duran yiğit

Durcan: sen cansın, sevgilisin ve yaşamalısın anlamında, (çocuğu yaşamayan Ailelerin koyduğu bir ad)

Durkan: Soyu tükenmeyen.

Durmuş/Dursun: Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi

Dursun: Uzun ömürlü olsun

Durualp: Temiz ve yiğit kimse

Durukan: Soylu kan sahibi

Durul: Suyun durulması, aklanması

Durusan: Adı sanı temiz kimse

Durusoy: Temiz soylu, saf kanlı

Durutekin: Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temiz şehzade

d ile başlayan bebek isimleri

D Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

Dalya: Yıldız çiçeği

Damla: Az miktardaki su.

Define: Toprağa gömülmüş kıymetli ve değerli eşya.

Defne: Bir kokulu bitki

Deha: Üstün akıl.

Dehna: Kumun rengi dolayısıyla Arabistan’da ıssız iller adıyla anılan bir çölün adı.

Değer:Bedel, uygun, layik.

Delfin:Suda yaşayan, yunus.

Dema:Soluk, nefes.

Demet: Bağlanmış çiçek topluluğu, ışık huzmesi.

Demre: Antalya’nın turistlik yerlerinden biri, Noel Baba’nın doğduğuna inanılan tarihi yer.

Denef: Beyaz renkli ipek kumaş.

Derin: Sığ olmayan, içli.

Derin Su: Yüzeyi tabanından uzak olan. Rengi, kokusu ve tadı olmayan, saydam, sıvı madde

Deniz:Derya, büyük tuzlu su birikintisi

Derman: Çare, tedavi

Derya: Deniz.

Destan: Kahramanlık olaylarını konu alan şiir

Deste: Demet, bağlanmış olma hali.

Destina: Kader, yazgı.

Deva: İlaç, çare, şifa

Devin: Hareket; hareket et, hareketli oluş.

Devlet: Büyüklük, kudret, varlık, orun.

Dide: Göz.

Didem: Gözüm, gözüm gibi sevdiğim sevgilim, çok sevdiğim.

Dila: İçten gönülden seven.

Dilan: Gönüller, yürekler

Dilara: Gönül alan, gönlü okşayan, gönlü dinlendiren manalarındadır.

Dilasa: Gönlü rahatlandıran, avutan. (Osmanlıca’da yazılışı: dil-âsâ)

Dilay: Gönlü aydınlatan ay.

Dilbaz:Güzel söz söyleyen, göze hoş görünen. Konuşmasıyla kandıran kişi manasındadır.

Dilbent:Gönül bağı, gönül bağlayan.

Dilber:Gönlü alıp götüren güzel manasındadır. Alımlı güzel kadın demektir.

Dilberay:Ay gibi güzel kadın.

Dilbeste:Gönül bağlamış, âşık.

Dilbu:Gönül kokusu.

Dildade:Gönül vermiş, âşık. ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan.

Dilderen:Sevgi toplayan, gönül alan, beğenilen.

Dilefruz:Yürek yandıran, sevimli.

Dilege: Güzel ve düzgün konuşan.

Dilek:İstek, arzu

Diler:İsteyen, dileyen

Dilferah: Gönlü ferah, sevinçli.

Dilfeza:Gönlü genişleten, gönlü artıran.

Dilfigar:Gönlü yaralı olan, âşık.

Dilfiruz:Gönle ferahlık veren, sevindiren.

Dilhan:İçten gönülden söyleyen

Dilhayat:Gönül canlılığı.

Dilhun:İçi kan ağlayan.

Dilhuş:Gönlü hoş, yüreği rahat.

Dilman/ Dilmen:Dil bilen, güzel söz söyleyen.

Dilnişin:Gönülde yer tutan, hoş, güzel.

Dilnur:Gönlü nurlu

Dilruba:Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan.

Dilsafa:Gönlü şen, rahat, dertsiz.

Dilsaz:Gönül yapan, tatlı davranan.

Dilsitan:Gönül alan güzel.

Dilsuz:Gönül yakan, yürek yakan.

Dilşah:Gönül şahı, sevgili.

Dilşat: Gönlü hoş,sevinçli

Dilşen:Gönlü şen, sevinçli.

Dilşikar:Gönül avlayan.

Dirayet:Zekâ, bilgi, kavrayış

Doğanbike:Doğan, dünyaya gelen kız.

Doğannur:Nur gibi parlak olarak doğan.

Doğay:“Ey ay, artık doğ, kendini göster” anlamında kullanılan bir ad.

Domurcuk:Tomurcuk.

Döndü :l. Henüz evlenmemiş kız. 2. Gittiği yerden geri gelen.

Döne :“Bundan sonraki çocuklar erkek olsun” anlamında kullanılan bir ad.

Dönüş:Dönme işi, dönme.

Ducihan: İki cihan: dünya ve ahiret

Dudu:1. Hanım. 2. Abla. 3. Küçük kardeş.

Dudubikem:“Evlenmemiş ablam, kardeşim” anlamında kullanılan bir ad.

Duduhan:Abla, kardeş.

Duha: Kuşluk vakti. Kuran’ı Kerim’ de 93. Surenin ismidir aynı zamanda.

Duhan:Kur`an-ı Kerim`de bir sure adıdır ve manası dumandır.

Duhter:Kız.

Durcan:“Yaşa, uzun ömürlü ol” anlamında kullanılan bir ad.

Durkadın:“Artık çocuğun olmasın” anlamında kullanılan bir ad.

Durkız:“Artık çocuğun olmasın” anlamında kullanılan bir ad.

Dursune:Son olması istenen kız çocuklarına verilen adlardandır.

Durugül:Özü temiz güzel kadın.

Durukadın:Özü temiz kadın.

Duşize:El değmemiş kız.

Duygu:His, gönülde uyanan yankı ya da tepki

Duygun:Duygulu, hassas

Duysal:Duymakla, hissetmekle ilgili olandır

Dünya:Yeryüzü

Admin

Bebek cinsiyeti hesaplama alanında kendince fikirler yürüten ve bunu projeye çeviren sıradan birisi...

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu