Bebek İsimleri

S İle Başlayan Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne ve babalar bebeklerinin cinsiyetlerini öğrendikten sonra çocuklarına isim olarak ne koyacaklarını düşünmektedirler. Bizde bu yazımızda S harfi ile başlayan bebek isimlerini ve anlamlarını sizlerle paylaşacağız. S ile başlayan bebek isimleri ve anlamları, s ile başlayan kız isimleri, s ile başlayan erkek isimleri, anlamlı s harfi ile başlayan isimler, kız isimleri, erkek isimleri, kız bebek isimleri, erkek bebek isimleri, yeni kız isimleri, yeni erkek isimleri, en güzel s harfi kız isimleri, en güzel s harfi erkek isimleri, dini s harfi kız isimleri, dini s harfi erkek isimleri, kuranda geçen kız isimleri, kuranda geçen erkek isimleri, yeni doğan kız bebek isimleri, yeni doğan erkek bebek isimleri ve anlamları, hazır kız isimleri ve hazır erkek isimleri bu sayfamızda yer alıyor.

S Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Sabahattin: Güzellik, din güzelliği

Sabih: Güzel, şirin

Sabit: Yerinde duran kımıldamayan

Sabri: Sabırla ilgili, sabırlı

Sabutay/ Subutay: Moğol İmparatorluğu’nun zalim komutanlarından biri sabutay

Sacit (d): Secdeye varan, ibadet eden

Sadak: Sabah rüzgarı / Ok kılıfı

Sadettin: Kutluluk, saadete erme, mübarek olma

Sadık: Gerçek dost, yürekten bağlı

Sadi: Baht açıklığı, mutlulukla ilgili olan

Sadican: Bahtı açık, candan, iyi insan

Sadır/ Sadir: Kalp, gönül / Açığa çıkan, görünen

Sadri: Anaya göre çocuk / Göğüsle ilgili olan

Sadullah: Tanrı kulu

Sadun: Uğurlu, kutlu

Safa: Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma

Saffet: Saflık, temizlik

Safi: Katıksız, ayırt edilmiş

Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse

Sağhan: İyi kağan / Sağın saygıdeğer, kutsal kimse / Hekim, Doktor / Kazak hakanlarının ünlülerinden biri

Sağlam: Dayanıklı, güçlü

Sağlamer: Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit

Sağlar: Sağ olan; bulan, buluşturan

SağnakKısa süreli şiddetli yağmur

Sahabe: Sahipler, sahip çıkanlar

Sahabi: Hz. Muhammed’i görmüş, birlikte bulunmuş kimse

Sahih: Gerçek, doğru, hakiki olan

Said: Kutlu, cennetlik

Saim: Oruç tutan, oruçlu

Sait: Kutlu, cennetlik

Sakıp: Parlak, aydınlık, delip geçen

Sakin: Uslu, kendi halinde

Sakman: Akıllı

Salgır: Akarsu

Salih: İyi, yararlı, elverişli uygun / Dinin buyruklarını yerine getiren / Yetkisi hakkı olan

Salim: Eksiksiz, sağ, sağlam

Salman: Özgür, hür, salınmış olan

Saltı: Gezgin, seyahat eden

Saltuk:Hiç bir koşul ve denetime bağlı olmayan, özgür, bağımsız, mutlak

Salur: Oğuzların Üçok boyuna bağlı bir Türk kabilesi.10

Samed: Sonsuz, ebedi / Allah’ın zati sıfatlarındandır.

Samet: Sonsuz, ebedi

Sami: İşiten, dinleyen / Yüksek, yüce

Samim: Bir şeyin merkezi, öz, asıl, iç, gönül

Samir: Meyve veren ağaç

Sanalp: Ünlü yiğit

Sanberk: Gücü ile anılan

Sancak: Kutsal bayrak, çok değerli

Sancar: Eski Türk adlarından; kısa kama

Saner: Ünlü, meşhur er

Sani: Yapan, işleyen, ortaya çıkaran, meydana getiren

Sanlı: Ünlü, meşhur

Sanver: Ününü ver

Saraç: At binim takımları yapan kişi

Saral: Sararak al

Saran: Kuşatan, örten, çevreleyen

Sargut: Eski adlardan; açık saman rengi

Sarp: Çetin, dik, ulaşılması zor kayalık

Sarper: Güçlü, dayanıklı kişi

Sarphan: Çetin, ulaşılması zor, dik duruşlu hükümdar

Saruhan: Eski bir Türk beyi

Sarvan: Önde giden, deve süren

Satı: Uzun ömürlü olması için doğumdan önce ölmüşlere adanan çocuk; kız erkek adı olarak kullanılır.

Satuk: Satı, satılmış

Sava: Haber, müjde

Savaş: Barışın olmadığı ortam, çatışma hali

Savaşer: Savaşçı yiğit

Savaşkan: İyi savaşan, iyi dövüşen

Sayan: Saygı gösteren, saymak eylemini yapan

Sayar: Saygı gösterir, saygılı

Saygı: Dikkatli, ölçülü, sevgi dolu davranma, hürmet

Saygım: Saydığım kimse, benim saygım

Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören

Saygut: Sayılan ve uğurlu, kutlu sayılan

Sayguter: Sayılan ve kutlu bilinen yiğit

Sayhan: Saygı gösteren kağan

Sayıl: Kendini saydır, saygı gör, önemli ol manasında

Sayıner: Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit

Saykut: Sayılan ve kutsal kimse

Sayraç: Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü

Saytekin: Sayılan ve biricik, sayılan şehzade

Sazak: Soğuk rüzgâr; sazlık; kaynak

Sebük: 1. Hızlı, çabuk, hafif, ağırbaşlı olmayan 2. Aziz, sevgili

Sebükalp: Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit

Sebüktekin: Hızlı ve biricik; hızlı şehzade, hızlı prens

Seccad: Secde eden

Seçim: Seçme işi; seçim günü doğmuş çocuğa verilen ad

Seçkin: Özel, beğenilen kişi

Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit

Seçmeer: Seçilerek alınmış yiğit

Sedat: Doğruluk, haklılık

Sefa: Saflık berraklık

Sefer: Yolculuk, savaş hali

Seffah: Güzel söz söyleyen hatip / Cömert, eli açık

Seha: Eli açık, cömert

Selahaddin: Dinine bağlı kişi.

Selahattin: Dinine bağlı kimse

Selahattin Efe: Dinine bağlı efe yiğit kişi

Selami: Huzurla, selametle ilgili

Seler: Taşkın yiğit, sel gibi yiğit

Selim: Yumuşak huylu, sağlam

Selman: Barış içinde bulunma huzur, erinç

Semavi: Sema ile ilgili anlamının yanında, semaya mensup diyede bilinir

Semi: İşiten, işitme kuvveti olan

Semih: Bol, cömert gönüllü

Semin: Değeri çok olan

Semir: 1. Dost, arkadaş. 2. Nitelikli 3. Yamaç, dağ silsilesi

Senan: Parlak, ışıklı

Sencer: Kale manasındadır. Büyük Selçuklu Hükümdarının adıdır.

Sener: Sen yiğitsin anlamındadır.

Senih: 1. Eli açık cömert 2. Süs, bezek, inci

Serbülent: Baş savaşçı, lider

Sercan: Canların özü, canın başı

Serçin: Seçkin kişi

Serdal: Önde olan, lider

Serdar: Komutan, önde giden asker

Sergen: 1.Raf, vitrin 2. Perişan, yorgun 3. Tepelerdeki düzlük yerler

Serhad: Sınır boyu

Serhan: Hanların başı, baş hükümdar

Serhat: Sınır boyu

Serim: 1. Serme işi. 2. Sabırlı. 3. Genellikle öykülerde başlangıç bölümüne verilen ad.

Serkan: Asil bir soydan gelen kimse

Serkut: Mutlu, şanslı insan

Sermet: Öncesiz ve sonrasız olan; sürekli ve sonsuz olma

Serol: “Önder ol! başa geç!” anlamında kullanılan bir isim

Sert: Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan, katı, berk, sarsıcı, dayanılması güç

Sertaç: Baş tacı edilen kimse

Sertan: Gecenin en karanlık en anında dünyaya gelen ilk ışıklar

Serter: Sert + Er, sert erkek

Servan: Lider, üstün

Server: Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis

Servet: Varlık, zenginlik

Settar: Günahları örtendir. Allah’ın isimlerindendir.

Sevban: Giyinen, kuşanan. Hz. Peygamber’in azatlısının adı

Seviği: / Sevi: Sevi, sevgi; sevilen; sevgide üstün tutulan; arkadaş, dost

Sevük: Sevilmiş, sevilen, sevgili; dost, arkadaş

Seydi: Efendiye yakışır nitelikte olan

Seyfeddin: Dini koruyan

Seyfettin: Dinin kılıcı

Seyfi: Kılıç şeklinde olan

Seyfullah: Allah’ın kılıcı

Seyhun: Bir akarsu

Seyit: Hz. Muhammed’ in soyundan gelenlere verilen addır.

Seyithan: İleri gelen hükümdar

Seymen: Bayram günlerinde, düğünlerde, törene yerli giysilerle, atlı ve silahlı olarak katılan yiğit

Seyyid: Lider, ileri gelen kişi

Seza: Uygun olan, yakışır olan, münasip

Sezai: Uygun, yaraşır

Sezginer: Sezme yeteneği olan yiğit

Sezi: Duyu, algılama

Sıdal: 1. Güç, kuvvet, dayanıklılık. 2. Olgunlaşmaya, erginleşmeye başlayan. 3. Öfkeli, sinirli.

Sıdar: Dayanıklı, güçlü

Sıddık: Çok içten, sadık ve doğru kimse

Sırat: 1. Yol.2. Cehennemin üzerinde kurulmuş olduğuna inanılan dar ve geçilmesi güç köprü.

Sırrı: Gizemle, sırla ilgili olan

Sıtkı: Yalan söylemeyen, dürüst

Sidar: Ağaç gölgesi

Sina: 1. Arap yarımadasının Mısır ile birleştiği yerde bir üçgen oluşturan yanmada. 2. Bu yarımadada bulunan dağ. 3. Hz. Musa’ya Allah’tan levhaların (sözlerin) geldiği dağ.

Sinan: Mızrak, süngü, silahların sivri ucu

Sipahi: Tımar sahibi asker

Sirac: Işık, meşale. Nur saçan

Siraç: Işık, lamba, fener, mum, kandil

Siret: Bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri

Somer: Katışıksız yiğit, tam yiğit

Sona: Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk

Sondal: Artık ondan sonrası olmayan dal; (mecaz olarak) son çocuk

Sonder: Son diyen; (mecaz olarak) son çocuk

Sonel: Artık ondan sonrası olmayan el; (mecaz olarak)son erkek çocuk,

Soner: Sonuncu yiğit

Sonsuz: Sonsuzluk

Soral: Sorduktan sonra al

Sorkun: Bir tür söğüt

Soyalp: Soyu yiğit, soylu yiğit

Soydaner: Soylu yiğit, iyi soydan gelen yiğit

Soydinç: Soyu dinç

Soydinçer: Soyu dinç yiğit

Soyer: Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit

Soyhan: Soyu han olan, kağan soylu

Soykan: Soylu kan

Soykurt: Soylu kurt, kurt gibi bir soydan gelen

Soykut: Soyu uğurlu kimse, soyca kutlu

Soylu: Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan

Soysal: Uygar, medeni, soyla ilgili olan

Soytekin: Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade

Soyuer: Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu

Sökmen: Yiğitlere verilen san

Sönmezalp: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit

Sönmezer: Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit

Sözer: İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse

Sözmen: İyi ve güzel konuşan kimse

Suad: Mutlu, mutlulukla ilgili

Suavi: Herkesin işine koşan yardım eden kişi

Suay: Suya vuran ay ışığı gibi ışıltılı

Subutay: Cengiz Han’ın ünlü Moğol generalinin adı

Sudeysi: Kâbe imamlarından Abdurrahman Es Sudeysi ’nin soyadı

Sufi: Tasavvuf erbabı

Sungu: Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu

Sungun: Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte

Sungur: Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan

Suphi: Sabahla, aydınlıkla ilgili

Süalp: Asker yiğit

Süer: Yiğit asker

Süha: Büyükayı takımyıldızının en küçük yıldızı

Sühan: Söz, lakırdı, şiir

Süheyl: Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, yıldırak

Süleyman: Hz. Davud peygamberin oğlu, Hz. Süleyman peygamberin adıdır. Huzur ve sükun demektir.

Sümbül: Zambakgillerden, salkım çiçekli, keskin kokulu, soğanlı otsu bitki

Sümer: Mezopotamya’da eski zamanlarda yaşamış olan bir kavim adıdır.

Süphan: Sönmüş volkan.

Sürel: Süreyle, zamanla ilgili, süreye değgin

Süreyya: Ülker yıldız takımı

Sürsoy: Soyu sürdür; süren soy

s ile başlayan isimler

S Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

Saadet: Mutluluk, sevinçli olma

Saba: Hafif bir rüzgar

Sabah: Güneşin doğması ile başlayan zaman bölümü

Sabahat: Güzellik, yüz güzelliği

Sabahnur: Sabah ışığı, günü aydınlatan

Sabiha: Güzel şirin, hoş

Sabire: Sabreden, sabırlı

Sabite: Yerinde duran, kımıldamayan

Sabriye: Sabırlı, sabırla ilgili

Sacide: Secdeye varan, yere yüz süren

Sadberk: Yüz yapraklı katmerli bir gül çeşidi

Sade: Yalın, gösterişsiz, şekersiz

Sadem: Durum, safım, yalınım

Sadıka: Sadık kimse

Sadiye: Uğurlu, mutlulukla ilgili

Safinaz: Nazlı, çok naz yapan

Safiye: Katıksız, katışıksız saf

Sahara/Sahra: Çöl

Sahiba: Bir şeyi elde etmiş olan

Sahibe: Sahip olan

Sahil: Deniz ve göl kıyısı

Sahire: 1. Geceleri uyumayan, uykusuz. 2. Büyücü, büyüleyici güzel.

Sahranur: Çöl ışığı

Saide: Mutlu, uğurlu

Satiye: Mütevazi, sadık

Saygül: Sayılasın ve gül gibi güzel olasın

Sayra: Cennette akan suyun çıkardığı ses, cıvıldaşan, ötüşen

Sebahat: Güzellik

Sebiha: güzel, şirin, çekici

Sebile: Allah yolunda olan kadın, hayırlı kadın, cömert, iyiliksever

Sebla: Uzun kirpikli, kirpikli göz

Sebnem (Şebnem): Havada buhar durumundayken gecenin serinliğiyle yerde ya da bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları, çiğ

Secem: Yağan ilk yağmur

Seçil: Öne çık!, Üstün ol!, tercihleri kazan

Seçilay: Seçil ve Ay gibi güzel ol

Seda: Ses yansıması, yankı

Sedasu: Çağlayarak akan su

Sedef: Bazı deniz kabuklularının iç yüzünü kaplayan parlak madde

Seden: Uyanık, dikkatli, gözü açık

Segah: Türk sanat müziğinde bir makam

Seher: Şafak vakti

Sehle: 1. Yumuşak. 2. Kolay. 3. Taze, körpe

Selay: Sellerin çok olduğu ay

Selbi: Bir kilim motifi adı

Selda: Bir söğüt cinsi/ Sel, taşkın, su

Seldağ: Dağlardan akan sel, dağ seli

Selden: Selden gelen

Selen: Müjde

Selenay: Ayın müjde ile doğuşu

Selgün: Selin oluştuğu gün, sel günü

Selışıl: Sel gibi akan parıltı, selin ışılı

Selışın: Sel gibi akan ışın

Selile: İlk doğan kız çocuğu

Selime: Eksiği, kusuru olmayan doğru kişi

Selin: Övünç / Coşkun akan su

Selinay: Ay gibi parlak ve gür akan su

Selis: Bağlı, boyun eğmiş / Akıcı / kolay, yumuşak

Selmin: Sermin / barış yanlısı

Selva: 1. Bıldırcın eti. 2. Tih Çölünde bulundukları sürece İsrailoğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını duyurmaları için gönderildiğine inanılan kuş.

Selver: Önder

Selvi: Yaz kış yeşil kalan ince uzun birağaç

Selvican: Selvi + Can isimlerinin birleşiminden oluşur.

Selvihan: Boylu poslu endamlı

Selvinaz: Selvi gibi nazlı; nazlı salınan

Sema: Gökyüzü

Semahat: Cömertlik, el açıklığı

Semanur: Nurlu gökyüzü.

Semen: Semizlik / yasemin çiçeği / sperma

Semiha: Cömert gönüllü, eli bol

Semina: Hz. Adem’in 2. kızının adı. Hurma ağacını ilk diken kız

Semira: Gökteki yıldızların parlaklığı

Semiramis: 1. Mitolojide güvercinlerin hayatını kurtardığı kız çocuğunun adı. 2. Doğu mitolojisinde adı geçen, dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçelerini kurduran Asur kraliçesi.

Semra: Esmer

Sena: Övgü / şimşek pırıltısı

Senahan: Öven, övücü

Senar: Seven, aşık, yar

Senay: Ay gibisin sen anlamında

Senbul: Sen ara ve bul

Sene: Yıl

Senem / Sanem: Put, anıt / Güzel kadın

Sengül: Hep gül hep gülen ol, sen gülsün, gül gibi güzelsin

Seniha: Süs; inciler

Sennur: Güzel ve aydınlık

Sera: Saray / toprak

Seran: Işıklı, parlak

Serap: Güzel kadın / çöldeki göz yanılması

Seray: En güzel ay; baştacı edilen

Serenay: Uzun boylu güzel manasındadır. Seren ve ay kelimelerinden birleşik isim. Seren, Yelkenli gemilerde direkler üzerinde yelken açmak ve işaret kaldırmak için kullanılan yatay olarak bağlanmış, uçları ince gönderdir. Ay, Dünya’nın tek doğal uydusu olan gök cismi Ay, yılın on iki bölümünden her biri Ay, Antik Mısır firavunu

Sergin: Serilmiş olan, yatan, raf, yorgun gibi manaları vardır.

Seriye: Hz. Peygamber’ in bulunmadığı küçük askeri birliklere verilen addır.

Sermin: Güzel / Kibar

Serpil: Geliş, güzelleş manasında bir emir kipi

Serpin: Sert yelle savrulan yağmur, dolu

Serra: Bolluk,bereket, genişlik, kolaylık

Sertap: İnatçı

Serva: Masal, söz

Servi: Kış yaz yaprağını dökmeyen, ince uzun bir ağaç / Selbi, Selvi; uzun boylu ve güzel kadın

Sesil: Sapsız, direkt gövdesinden bir yere bağlı olan

Setenay: Çerkez dilinde bir anlamı ’’gözümün nuru’’ dur. Bir diğer anlamı da ’’yaban dağ gülü’’ dür

Seval: Beğenilen, dayanılmaz

Sevcan: Sevilen can, güzel can

Sevda: Aşk, sevgi

Sevde: Siyah, esmer, esmer güzeli

Sevdeğer: Sev, o senin sevgine değer

Sevdem: Sevginin son hali

Sevdenur: Siyah, kara, büyüklük sahibi, ışık

Sevdiye: Sevesin diye

Sevecan: Can, seni seven can

Seven: Sevmiş olan, sevdaya tutulmuş, sevgi duyan

Sevenay: Çok seven

Sevencan: Sevdaya tutulmuş olan can

Sevengül: Sevdaya tutulmuş olan gül

Sevengün: Sevdaya tutulmuş olan Güneş

Sevgen: Sevgi dolu, sevecen, sevmeye yatkın

Sevgi: Aşk, sevme duygusu

Sevgim: Benim olan sevgi, aşkım

Sevgin: Seven, sevgiye düşkün

Sevgül: Sevginin gülüsün

Sevgün: Sevilen günsün

Sevi: Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu

Sevil: Sevilen bir kişi ol

Sevilay: Ay gibi her zaman sevil

Sevim: Sevimli, sempatik

Sevindal: Dal gibi olduğun için sevinesin

Sevingül: Sevinmek ve gülmekten buyruk hem sevin hem gül

Sevkal: Sev ve kal, sev ve sevdiğin yerde kal

Sevra: Güzel görünüşlü

Sevsay: Sev ve say

Sevsen: Keşke sevmiş olsan

Sevsevil: Sev ve sevil, hem sev hem de sevil

Sevtap: Aşırı, tapacak kadar sevgi duyan

Seyhan: Irmaklar

Seyna: Ağaç adı

Seyra: Güzel tesadüf, karşılaşma

Seyyal: Akışkan, sıvı, yerinde duramayan

Sezan: Sezgili / Sez ve An kelimelerinin birleşimi ile oluşur

Sezay: Sez ve Ay / Güzeli sez tanı manasında

Sezek: Sezebilen, sezen, duyumsayan

Sezgen: Sezen, sezgisi olan, sezme yeteneği olan

Sezgi: Aklın yardımı olmadan, gerçeğin doğrudan doğruya

Sezginay: Sezme yeteneği olan Ay

Sezil: Sezilen, hissedilen kişi

Sezin: Sezinleme işi, sezme
Seziş: Sezme yolu, sezme biçimi, sezme

Sezmen: Sezen kimse

Sıcak: Sıcakkanlı, cana yakın

Sıdıka: Çok içten ve doğru kimse

Sılay: Ay özlemi

Sırma: Altın yaldızlı, ya da yaldızsızince gümüş tel

Sibel: Bulutla yer arasında yere düşmeyen yağmur damlası / Buğday başağı / Eski Türklerde bir tanrıça ismi

Sidal: Ağaç dalının gölgesi.

Sidelya: Cennet bahçesindeki bir çiçek ismi.

Sidre: 1. Cennetteki son ağaç. 2. İnsanoğlunun bilim ve sanatta ulaşabileceği son nokta. 3. Arabistan kirazı 4. Ağaca teşbih edilen, yedinci kat gökte bir makam ismi.

Sıla: 1. Kavuşma hasreti, bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma. 2. Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer

Sim: Parlak ve beyaz

Sima: Yüz, çehre, beniz / Kişi, kimse, insan

Simay: Gümüş ay / Yüzü güneş gibi aydınlık, parlak

Simge: Alamet, sembol, birşeyi anlatan im, imge

Simin: Gümüş gibi parlayan ışıltı

Simla: Gökteki parlak yıldız / Karlarla kaplı / Hindistan’ ın kuzeyindeki bir şehir ismi

Simre: Yıldız yansıması

Sine: Yürek, kalp, gönül

Sinem: Benim tenim, benim vücudum, göğsüm

Sinemis: Gözümde anlamına gelir

Siva: Başka, ayrı, özge…

Solmaz: Güzelliğini, tazeliğini uzun süre koruyan

Songül: Son açan gül

Songün: Günlerin sonuncusu

Sonnur: Son ışık

Sönmezay: Sürekli olarak ışık saçan Ay

Sude: Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş

Sude Naz: Sürmeli, nazlı olan

Sudem: Sude isminin aitlik eki almış halidir.

Suden: Başıboş, sorumsuz anlamındadır. Peygamber efendimizin Cennetteki en çok sevdiği ağaç olarak bilinmektedir. Fakat Suden kesinlikle Hz. Peygamberimiz’in Cennetteki en sevdiği ağaç değil! Kuran’da her geçen kelimenin isim olarak konulmaması gerektiğinin en iyi örneklerden biri Suden kelimesidir. Evet, Suden Kuran’da geçiyor, ama ‘başıboş, sorumsuz’ gibi kötü bir anlam taşıyor. Bu yüzden Suden önerilmeyen bir isimdir.

Sudenaz: Nazlı ve sürmeli.

Sudenur: Sürmüş sürülmüş nurlu

Sueda: Temiz olan, Allah’ ın rızasına eren mutlu, kutlu insanlardır.

Sukeyna: Sessiz, sakin ve ağır başlı onurlu kadın manasındadır. Hz. Hüseyin’in kızının ismidir.

Sultan: Hükümdar eşi, güç

Sumeyye: İslam’ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir’in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerdendir.

Sumru: Yüksek yer, tepe, üst

Suna: Boylu poslu endamlı / Erkek ördek

Sunam: Benim sülünüm, benim yaban ördeğim, benim sunam

Sunay: Ay’ı sun getir anlamındadır. Ay ışığı sun

Sunu: Armağan, birine sunulan şey, geline verilen armağan

Sura: İsrafil adlı meleğin kıyamette ve yeniden dirilmede üfleyeceği borunun ismidir. / Bir tür ipekli kumaş / Bahadırlık, kahramanlık

Surya: İlahı ışık / Sansikritçe Surya güneş demektir.

Suzan: Yakan, yakıcı, coşkulu, ateşli

Süeda: Edalı,kutlu, uğurlu

Sühendan: Güzel söz söyleyen

Süheyla: Güney yönünde görülen parlak yıldızlar / Yumuşak iyi huylu kadın

Sümeray: Sümerlerin ayı

Sümeyra: Çağla meyvesi / Kıvrılmış yaprak

Sümeyye: İlk Müslüman olan sahabelerden bir kadınının ismidir. İslam’ın ilk şehididir.

Sündüz:Altın veya gümüş tellerle işlenmiş parıltılı nakışlı bir tür ipek kumaş adıdır.

Süsen: Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu süs bitkisi

Süveyda: Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta. Aşkın doğduğu yerdir.

Admin

Bebek cinsiyeti hesaplama alanında kendince fikirler yürüten ve bunu projeye çeviren sıradan birisi...

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu