Cinsiyet Hesaplama

Çin Takvimi Bebek Cinsiyet Hesaplama

Çin takvimi 2024 cinsiyet hesaplama yöntemi 700 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Çin takvimi ile gebelik oluştuktan sonra ve oluşmadan cinsiyet hesaplaması yapabilirsiniz. Normal şartlarda 15. hafta da belli olan gebelik çin takvimi ile ayrıca hesaplanmaktadır. Astrolojik gözlemlere dayanarak geliştirilen bu takvimde sadece güneş değil ayın hareketleri de dikkate alınır. Oldukça eski bir tarihe sahip olan bu takvime Çinliler değer vermekte ve orijinalini Çin’in başkenti Pekin’de saklamaktadır.

Bebeğin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur?
Cinsiyet hesaplama takvimleri her ne kadar bebeğin cinsiyetini gebelik öncesi tahmin etse de bu bir kesinlik arz etmemektedir. Bebeğin cinsiyeti ancak ultrason cihazı ile yapılacak incelemeler neticesinde kesin olarak belirlenebilmektedir. Cinsiyetin belirlenmesi için en erken hamilelik haftasının 12 olduğu uzman doktorlar tarafından belirtiliyor. Ancak çoğu zaman bu haftada bebeğin duruşundan kaynaklanan nedenlerden ötürü cinsiyetin belirlenemediği oluyor. Bu durumda çiftlerin 2-3 hafta içerisinde yeniden kontrole gelmeleri tavsiye ediliyor. 15-16. Haftalarda ise genellikle çoğu hamilelikte cinsiyetin kesin olarak belirlenebildiğini ifade edebiliriz.

Çin Takvimi Nedir?

Çin takvimi 60 yıllık döngüler üzerine kurulu bir takvimdir. Takvimin başlangıç tarihi milattan önce 2637 yılı olarak belirlenmiştir. 60 yıllık döngüler içerisinde de 5 adet 12 yıllık döngü bulunur. 12 hayvanın isminin verildiği bu yılların her birisi 5’er defa dönünce 60 yıllık döngü tamamlanır. Çin takvimi ile miladi takvim farklı olduğu için yaş hesaplamalarında da farklılıklar oluşmaktadır. Çin felsefesinde bulunan 5 elemen ve 12 sembolik hayvan yılına göre çin takvimi bebek cinsiyeti hesaplaması yapmaktadır. Çin felsefesinde yer alan 5 element şunlardır: ateş, toprak, metal, tahta ve sudur.
Çin takvimi hesaplamasında kullanılan hayvanlar ise şu şekildedir: fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve yaban domuz olarak günümüze kadar gelmişlerdir.
Çin takvimine göre Miladi olarak her 60 yılda bir periyod dönmektedir buna göre elementler 12 yıllık 5 periyoda bölünmektedir. Her yıl bir hayvanla özdeşleşir ki, bunun temeli de Buddha döneminden bir rivayete dayanmaktadır.
Takvimin orijinal hali Çin’ in başkenti olan Pekin’de bir üniversitede saklanmaktadır. Bizde ki bir çok bebek cinsiyeti belirlemeye yarayan geleneksek yöntem gibi Çinlilerde yaklaşık 700 yıldır Çin Takvimi ile bebeklerinin cinsiyetini tahmin etmektedir.
Çin Takvimi Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Takvime göre bebek cinsiyeti hesaplaması yapmak istiyorsak öncelikle annenin yaş aralığının 18 ile 45 arasında olması gerekmektedir. Çinliler takvime göre 18-45 yaş arasını baz alarak bu hesaplama aracını oluşturmuşlardır. Bunun dışındaki yaşlarda hesaplama yapılması ne yazık ki mümkün değildir. 19-45 yaş aralığını da ayrıca sizin yaşınızın 18 olduğuna göre değerlendirmemeniz lazım çünkü çin yaşı hesaplaması ayrı yapılmaktadır.

Çin takvimi cinsiyet hesaplama işlemini yapabilmek için aşağıdaki iki veriyi kullanmanız gereklidir:
• Annenin gün ay yıl olarak doğum tarihi
• Gebe kalınan ay
Bu iki bilginin net bir şekilde doğru olması son derece önemlidir. Aksi takdirde farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Annenin doğum tarihinin belirlenmesi ile Çin takvimine göre kaç yaşında olduğu hesaplanacaktır. Sonrasında gebe kalınan aylara göre cinsiyetin ne olacağını gösteren tabloda eşleşme yapılacaktır. Gebe kalınan aylara göre kız ya da erkek çocuk olacağı belirlenecektir. Buna göre anne ve baba adayları bir planlama yapabilir. Ancak kesinlik içermediği için büyük umutlar bağlamak ve hayaller kurmak doğru olmayacaktır.

çin takvimi cinsiyet hesaplaması

Çin Takvimi Yaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Çin takviminin yıl başlangıç dönemleri ile miladi takvim uyuşmamaktadır. Dolayısıyla miladi takvime göre 20 yaşında olan birisi Çin takvimine göre 21 ya da 22 yaşında olabilir. Bir sene Ocak ayında başlayan Çin takvimi diğer sene Şubat ayında başlayabiliyor. Cinsiyet hesaplaması yapmadan evvel yaşın netleştirilmesi bu nedenle son derece önemlidir.

Takvime göre annenin çin yaşını bulabilmesi için miladi yalarına +1 veya +2 eklemesi gerekmektedir. Peki bu +1 veya +2 neye göre eklenmektedir. Çin yaşı hesaplaması anneler için Ocak ve Şubatta doğanlar için ayrı ve Mart ayından sonra doğanlar için ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu nedenle çin yaşı hesaplaması oldukça önemlidir.

Ocak ve Şubat Ayında Doğanların Çin Yaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Annelerden Ocak ve Şubat ayı içerisinde doğanlar çin yılı başlangıç tarihlerine göre yaşlarına +1 veya +2 ekleyerek miladi yaşlarını hesaplamasını yaparak sonrasında çin takvimi ile bebek cinsiyeti hesaplaması yapacaklardır. Aşağıda sizler için yaşınıza +1 mi yoksa +2 mi ekleyeceksiniz doğum tarihinize göre onu paylaşacağız size ona göre yaşınızı hesaplayarak tabloda bebeğinizin cinsiyetini öğrenebileceksiniz.

Mart ve Sonraki Aylarda Doğanların Çin Yaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Takvime göre sadece Ocak ve Şubat ayında doğan annelerin yaşlarına +2 ekleme durumu olabiliyor. Bunun dışında mart ve sonraki aylarda doğanlar için standart olarak yaşlarına +1 eklemeleri yetmektedir. Yaşlarına +1 ekledikten sonra paylaşmış olduğumuz tabloya göre bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenebilirler.

Annelerin yaşlarına +1 veya +2 ekleme hususunu detaylı olarak çin yılı başlangıç tarihlerini paylaştıktan sonra sizlerle örnek halinde hesaplama yapacağız.

Çin Yılı Başlangıç Tarihleri

6 Şubat 1970
27 Ocak 1971
15 Şubat 1972
3 Şubat 1973
23 Ocak 1974
11 Şubat 1975
31 Ocak 1976
18 Şubat 1977
7 Şubat 1978
28 Ocak 1979
16 Şubat 1980
5 Şubat 1981
25 Ocak 1982
13 Şubat 1983
2 Şubat 1984
20 Şubat 1985
9 Şubat 1986
29 Ocak 1987
17 Şubat 1988
6 Şubat 1989
27 Ocak 1990
15 Şubat 1991
04 Şubat 1992
23 Ocak 1993
10 Şubat 1994
31 Ocak 1995
19 Şubat 1996
07 Şubat 1997
28 Ocak 1998
16 Şubat 1999
05 Şubat 2000
24 Ocak 2001
12 Şubat 2002
01 Şubat 2003
22 Ocak 2004
09 Şubat 2005
29 Ocak 2006
18 Şubat 2007
07 Şubat 2008
26 Ocak 2009
14 Şubat 2010
03 Şubat 2011
23 Ocak 2012

çin takvimiyle bebek cinsiyeti hesaplama

Örnek Çin Yaşı Hesaplaması
Çin yılı başlangıcına göre yaşımıza +1 veya +2 ekleme olayını yukarıda sizlere anlattık bunu şimdi örneklendirecek olursak;

Örnek 1:
-Annemiz 1988 yılının 20 Mayıs tarihinde doğduğunu düşünürsek anne Ocak ve Şubat ayında doğmadığı için şuan ki yaşına 1 ekleyeceğiz yani 31+1 olarak Çin yaşımız 32 olacak ve aşağıdaki tabloda 32 yaşın karşısına bakacağız.

Örnek2:
-Annemiz 1992 yılının 1 Şubat tarihinde doğduğunu düşünürsek Çin Yılı hesaplamasına göre Ocak ve Şubat için ayrı hesaplama olduğu için yukarıdan bakıyoruz ve şuan ki yaşımıza +2 eklememiz gerektiğini anlıyoruz yani 27+2 olarak Çin yaşımız 29 olacak ve tabloda 29 yaşın karşısına bakacağız.

Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama Tablosu
Takvimle ilgili olarak detaylı bilgilere yukarıda değindik şimdi ise hesaplamanın en can alıcı noktasında gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda sizlerle çin takvimi tablosunu ve hesaplamanın elle manuel olarak nasıl yapılacağını anlatacağız.
Aşağıdaki tabloya göre ilk olarak yukarıda bahsettiğimiz gibi Çin Yaşımızı hesaplıyoruz ve sonrasında tabloda Çin yaşınız ile hamile kalınan ayın kesişimine bakarak Çin Takvimine göre bebeğinizin cinsiyetini öğreniyorsunuz. Tablonun altında örneklendirme yaparak hesaplamayı sizlere öğreteceğiz.

(Tabloyu büyütmek için üzerine tıklayınız.)

çin takvimi cinsiyet tablosu

Örnek1:
Yaş hesaplamadaki aynı örnek ile bebek cinsiyeti hesaplaması yapalım. Annemiz 1988 yılının 20 Mayıs tarihinde doğduğunu ve yine Mayıs ayında hamile kaldığını düşünürsek anne Ocak ve Şubat ayında doğmadığı için şuan ki yaşına 1 ekleyeceğiz yani 31+1 olarak Çin yaşımız 32 olacak ve aşağıdaki tabloda 32 yaşın Mayıs ayı ile kesişimine bakarak bebeğinizin cinsiyetinin “KIZ” öğreneceksiniz. (Tabloda hesaplama sonucu kırmızı olarak işaretlenmiştir.)

Örnek2:
Yaş hesaplamadaki 2. Örnekle bebek cinsiyeti hesaplaması yapalım. Annemiz 1992 yılının 1 Şubat tarihinde doğduğunu ve yine Şubat ayında hamile kaldığını düşünürsek Çin Yılı hesaplamasına göre Ocak ve Şubat için ayrı hesaplama olduğu için yukarıdan bakıyoruz ve şuan ki yaşımıza +2 eklememiz gerektiğini anlıyoruz yani 27+2 olarak Çin yaşımız 29 olacak ve yukarıdaki 29 yaş ile Şubat ayı kesişimine bakarak bebeğinizin cinsiyetinin “ERKEK” olduğunu göreceksiniz.

(Tabloda hesaplama sonucu kırmızı olarak işaretlenmiştir.)

Çin Takvimi 2024 Otomatik Cinsiyet Hesaplama

Çin takvimi cinsiyet hesaplama yöntemi 202 yılında da aktif bir şekilde kullanılıyor. Sadece ülkemizde değil tüm dünya genelinde bu takvim büyük bir rağbet görüyor. Sizler de cinsiyet hesaplamak ve eşinizle eğlenceli vakitler geçirmek istiyorsanız sitemizi kullanarak hesaplama yapabilirsiniz. Ayrıca sadece gelecek için değil geçmiş için de sorgulamalar yapabilirsiniz. Öyle ki önceden doğan çocuklarınızda ne zaman hamile kaldığınızı hatırlıyorsanız bir sağlama yapabilirsiniz. Böylelikle takvimin nasıl sonuçlar verdiğini de test edebilirsiniz. Fakat hayal kırıklığına uğramamak adına sonuçlara kesin gözüyle bakmayınız.

Not: Çin takvimi hesaplaması tamamen eğlence amaçlıdır. Çin takviminin geçerliliği söz konusu değildir.

Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama Doğru Mu?
Çin takvimi hesaplaması yapanlar sonuçların doğru ya da yanlış çıktığı yönünde yorumlarda bulunuyor. Ancak bu kişilerin doğru veriler kullanıp kullanmadığı da kesin olarak bilinmiyor. Zira kimlikte yer alan bilgilerin dahi gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tam olarak bilinmiyor. Buradan hareketle Çin takviminin %100 kesinlik içermediğini söyleyebiliriz. Ancak bazı annelerin tüm çocukları için takvimin isabetli bir sonuç çıkardığını da unutmayalım. Sonuç olarak bu takvimin eğlence amaçlı olarak kullanılabileceğini kesin sonuçlar için muhakkak doktora gitmeniz gerektiğini yineleyelim.

Çin Takvimi Doğru Çıkanlar
Çin takviminin doğruluğu konusunda bir kesinlik olmadığı ve bilimsel olarak ispatlanmadığı biliniyor. Ancak buna rağmen defalarca bu testi yapan ve doğru sonuca ulaşan kişilerin bulunduğunu da biliyoruz. Eğer çocuk sahibi iseniz sizler de kendi doğum tarihinizi ve gebe kaldığınız ayı belirleyerek geriye dönük bir sağlama da yapabilirsiniz.
Çin takvimi sonucu doğru çıkan çok sayıda ebeveyn olduğunu görmekteyiz. Bu kişilerin bazıları diğer hesaplama yöntemlerinde de aynı sonucu aldıklarını ifade ediyorlar. fakat bunun tam tersinin yani farklı hesaplama araçlarında farklı sonuçların çıktığı görülebiliyor. Bu da testlerin %100 doğru sonuç vermediğini gösteriyor.

Bebeğinizin cinsiyeti ne olursa olsun en önemlisi sağlıklı olmasıdır. Allah sağlıklı evlatlarınız olmasını nasip eylesin.

Admin

Bebek cinsiyeti hesaplama alanında kendince fikirler yürüten ve bunu projeye çeviren sıradan birisi...

İlgili Makaleler

418 Yorum

 1. Çin takvimi hesaplama adına her şey var gerçekten videosuna kadar çekilmiş çok güzel teşekkürler

  1. Merhaba ben aralik 2020 de 21 yasima girdim ama hesaplamada 22 yas diyor ben daha 22 doldurmadim daha aralikda doldurucam hesaplamayi yanlis yapiyorum yardimci olurmusunuz 21 yasinda hamile kaldigim aya bakiyorum erkek diyor hesapladigim zaman kız diyor

    1. Merhaba benim 3 kızım var hamile kalmak istiyorum 14 mart 1998 doğumluyum Eylül ayı hesaplamada kız çıkıyor bu hesaplamada erkek çıktı bu Eylül ayında kısmı erkek mi bilgi verebilirmisiniz

     1. Merhaba tabloda 24 yaş karşısına bakmanız gerekmektedir yani çin takvimine göre eylül ve ekim erkek gösteriyor ancak bu tip hesaplamalara bağlı kalmayın kesinliği yoktur.

  2. Kim merhaba çin Rus ve japon takvimleri erkek gösteriyor çok istiyorum oğlum olsun iki tane kızım var onaltı haftalık hamileyim doktor kız dedi 😔😔😔

  3. Merhaba! 08.05.1994 dgum trıhım hesplamada agıstosta erkek cıkıyor otomatık hesaplmada agıstos ayı kız cıkıyor yardmcı olurmusunz

 2. Bebek cinsiyeti hesaplama araçlarında gerçektende en farklısı çin takvimi hesaplama aracı değişik bilgilerle hesaplama yapıyor.

  1. Benim 7 aralık 2020 de son adetim oldu ve 6 haftalık hamileyim sizce bebeğimin cinsiyetini nedir

   1. Doğum tarihinizi yazarsanız hesaplama yapabiliri ayrıca sitede otomatik hesaplama alanı var yazı içerisinde inceler misiniz?

     1. Bilgileri ayrı bir yorum yapar mısınız ve çin takvimi hesaplaması mı istiyorsunuz?

     2. Salam1990 doğumluyum son adetim avqustun 30 olub şimdi hamileyim sizçe kız yoksa erkek

     3. Doğum tarihiniz gün ay yıl olarak yazar mısınız?

   2. Merba bn 27 ocak 1998 dogumluyum temmuzda hamille kalsam cinsiyet ne olur acabba donermisiz bna acillllll

   3. Mrb ben 23 Eylül 1995 doğumluyum temmuz ayında hamile kalırsam cinsiyeti ne olur acaba yani şuan 26 yaşındayım sene olarak ama ay olarak henüz girmedim çok acillll cvp verirseniz sevinirim

     1. Merhaba admin cin takvimi ilk çocuğumun cinsiyet tahminini doğru buldu ve ikinci çocuğumun cinsiyet tahminini bir doktor cin takviminin söylediğini söyledi başka bir doktor farklı söyledi sence cin takvimi ilk kızımı bildiyse ikinci bebegiminde erkek oldugunu söylüyor sence bunuda doğru bilmismidir

  1. Mrb ben 23 Eylül 1995 doğumluyum temmuz ayında hamile kalırsam cinsiyeti ne olur acaba yani şuan 26 yaşındayım sene olarak ama ay olarak henüz girmedim çok acillll cvp verirseniz sevinirim

  2. 13Mart1997 yili dogum tarihim en son adet donemim mayis ayindaydi tarih olarak 10gibi hatirliyorum temuzun 2hamile oldugumu ogrendim 7haftalik hamileyim 20subatta dogumum gerceklesicek rica etsem cinsiyetini hesaplarmisiniz

    1. İyi günler benim son adetim 27haziran bazıyerlerde kız diyor ama burda oğlan diyor sizde hesaplasanız admin rica etsem doğum tarihim 28.02.1988

 3. Merhaba ben Betül açık isim yayınlamayın lütfen
  20.06.1993 doğumluyum kız bebeğim olsun istiyorum hayırlısı ile ne zaman ilişkide bulunmalıyım ki kız bebeği olma olasılığı olsun

  1. Çin takvimi cinsiyet hesaplama aracını kullanabilirsiniz yazının alt kısmında yazıyor tek tek deneme yapınız veya manüel hesaplama ile deneyin.

   1. 29 subat 1996 dogumluyum mayisin 20i adet olucaktim 21 hamile oldugumu oyrendim bebegimin cinsiyyetini hesaplarmisiniz rica etsem?

    1. Temmuz yada agustos ikisinden biri tam hangi ayda hamile kldgm blli degil doktr tam bisey demedi temmz yda agustos ikisnden biri yinede kizmi olcak

 4. Çin takvimi ile bebek cinsiyeti hesaplamanın bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum gerçekten çok saolun kolaylıkla hesaplama yaptım.

   1. Merhaba, en son adet tarihim 15 mayis 2021.
    Doğum tarihim: 30 mayis 1994.
    Erkek bebek için hangi ay hamile kalmam lzm ?

    1. Merhaba tablo üzerinden inceler misiniz veya otomatik hesaplamada her ayı ayrı ayrı girip deneyebilirsiniz.

 5. Otomatil çin takvimi hesaplama aracı gerçekten kullanması çok kolaymış ben önce kendim hesapladım ama otomatikte doğru çıktı

  1. Admin 24081983 son adet 26 aralık 2020 2021 yılının hangi ayında hamile kalmam lazım oglan bebek için şimdiden tşk

    1. Merhaba 24 yaşım Temmuz’da tamam olacak inşeAllah, 1997 doğumluyum Şubat ta hamile kaldim, cinsiyeti nedir ben her sitede denedim farklı çıktı lütfen siz de soyler misiniz fikrinizi ?

     1. Merhabalar kız görünüyor çin takvimi otomatik hesaplama yapınca.

  2. Merba bn 27 ocak 1998 dogumluyum temmuzda hamille kalsam cinsiyet ne olur acabba donermisiz bna acillllll

   1. Mrb ben 40 yaşındayım 4 kızım var 27 ağustosta adetim bitti bi erkek çocuk istiyorum hangi ay hamile kalsam erkek olur ltf yazın bana tşk simdiden

    1. Merhaba doğum tarihinizi gün ay yıl yazarak otomatik hesaplama ile hesaplayabilirsiniz. Ayrıca çin takvimi için tablo da mevcuttur.

  1. 01.10. 1996 doğumluyum bu dogumuma göre 25 gozukuyorum ama çin takviminde Gerçek yaşınız 24 diyo ben pek anlamadim

  1. Doktorların bile ultrasonla bakıp tahmin yürttüğü cinsiyetin kesinliği bir sonraki ultrasonda değişebiliyor. Çin takvimi de tahmini bir hesap yapıyor sonuçta. Elbette tutmayanlar olacaktır yada hesabı tekrar yapmayı deneyin belki verilerden birini yanlış girmiş olabilirsiniz.

   Bebeğin cinsiyeti tabiki sadece Allah tarafından bilinen birşey. Alınyazısı diye birşey var ama eğer istiyorsanız son adet tarihinize göre cinsiyet belirleme yöntemlerini deneyebilirsiniz kızlar. Biyolojik takvim yani Çin takvimine göre hesaplama yaparken de yukarıda verilen aracı kullanın yoksa +1 yada +2 yaş eklemede hata yapabilirsiniz ve sonuçta hatalı olabilir. Hesaplama aracı ile yapmak en doğrusu. Bende de tutmadı kız gösteriyordu ama oğlumuz oldu. Herkese rabbim sağlıklı sıhhatli kucağına almayı nasip etsin bebişlerini 🙂

   1. Geçen haberlerde görmüştüm ultrasonda kız demişler doğum anına kadar böyle bilmişler. Çocuk doğunca bir bakıyorlar erkek. Aile itiraz ediyor çocuklar karıştı diye daha sonra DNA testi yapılıyor ama geçen sürede kuşkularla dolu bir zaman geçiriyorlar. Sene 2020’de olsa böyle olaylar olabiliyor. Bencede tamamen eşler arasında eğlenceli bir amaç olmalı bu tarz biyolojik takvimler. Ama sanırım heyecanlı bekleyişte her çift bakıyordur bizde sitedeki araç sayesinde bakmıştık ilk çocuğumuz için. Şimdi ikinci çocuğu planlarken de tarihleri kontrol ediyoruz ama size sonsuz katılıyorum sağlıklı olsunlar cinsiyet ikinci planda.

 6. Daha dün gibi hatırlıyorum gebe kalmak için en uygun tarihleri hesaplıyorduk bu tarz programlar ile şimdi ise sıra biyolojik takvim ile çin takvimi ile cinsiyet hesabına geldi 🙂 Tüm isteyenler bebek sahibi olur umarım ve tabi bu testler eğlencelik, herkesin gönlüne göre ve sağlıklı olsun herşeyden önce.

 7. Yazının başını okurken dedim ne kadar teferruatlı birşeymiş 🙂 Sonra baktım şükür analiz aracı varmış hemen çıktı sonucum. Umarım gönlümüze göre olur ama bende katılıyorum her anne baba adayı gibi sağlıklı sıhhatli bir şekilde kucağımıza almak tek duamız. Çin takivimi eğlenmek için keyifli bir araç sadece ben ve eşim için.

 8. 20 KASIM 1990 DOĞUMLUYUM.TAKVİMDE HESAPLAMA YAPARKEN HATALI YAPMAMAYA ÇALIŞIYORUM AMA BİR ÇOK SİTEDE KAFA KARIŞTIRICI BİLGİ MEVCUT.OĞLUM OLSUN İSTİYORUM ÇİN TAKVİMİNE GÖRE YAŞ OLARAK 30 MU 31 YAŞA MI BAKMAM GEREKİYOR ? AYRICA KASIMDA YENİ DOĞUM GÜNÜM GELECEĞİ İÇİN YAŞIMI NASIL HESAPLAMAM GEREKİYOR

  1. Merhaba takvime göre ekim ayında hamile kalırsanız bebeğiniz erkek olacak gözüküyor. Alt tarafta otomatik hesaplama bölümü var oradan sadece doğum tarihi ve ay girerek hesaplama yapabilirsiniz kolaylıkla.

 9. Çin takvimi ile cinsiyet hesaplamayı ilk defa duydum acaba gerçekten işe yarıyor mu merak ettim 🙂

 10. Merhaba sat 28 temmuz ilişki tarihi 25 temmuz ve 5 ağustos ben hangisini baz alacağım arada adet oldum?

 11. Manuel de hesapladım otomatik de çin takvimi hesaplaması yaptım ikiside aynı sonucu verdi erkek dedi umarım doğru çıkar

 12. Merhaba 15.10.1991 doğumluyum 2021 de Çin takvimine göre kaç yaşında olucam erkek bebek istiyorum yaş konusunda hesapla yaptım ama net bilgi almak istedim

     1. Orada yaşım 30 a göre hesap yapıyor öyle çıkıyor siz 31 dediniz hangisini baz almam gerekiyor

     2. Otomatik hesaplama doğru olanıdır ona göre baz alabilirsiniz.

     3. Doğum tarihim 07.08.1989son adet tarihi 27 mayıs ne zaman hamile kalmalıyim

  1. Merhaba 12 Ağustos 1983 doğumluyum. Bazı testlerde Ocak ayı kız bazı testlerde erkek diyor kafam karıştı. İki oğlum var ,insan olmayanı istiyor tabi. Yaşım 38 olarak mı bakicam 39 mu?? Kim z olsun istiyorum hangi aylar uygulama n acaba. Teşekkürler

   1. Merhabalar Şubat, Mart, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında hamile kalırsanız kız görünüyor cinsiyet.

   2. Merhaba 27 Mayıs 1996 doğumluyum kızım olsun istiyorum hangi ayı hamile kalmalıyım acaba ?

  2. Merhaba ben 12.05.1985 doğumluyum bu ay ve önümüzdeki ay hamile kalmam durumunda bebeğimin cinsiyetin ne olacağını ogrenebilir miyim ?

    1. Merhaba benim 3 kızım var bu sefer hamile kalmayı düşünüyorum 14 mart 1998 doğumluyum hesap yapıyorum eyer Eylül ayımda hamile kalırsam kızım olacakmış anan cin takvimi hesaplaması yaptığımda bazıları kız gösteriyor bu hesaplamada erkek gösteriyor bu Eylül ayı erkek mi yoksa kız mi bana bilgi verebilirmisiniz

     1. Merhaba tabloda 24 yaş karşısına bakmanız gerekmektedir yani çin takvimine göre eylül ve ekim erkek gösteriyor ancak bu tip hesaplamalara bağlı kalmayın kesinliği yoktur.

  3. 07.08.1989 doğum tarihim son adet tarihi 27 mayıs 2021 hangi ay hamile kalırsam erkek bebeğim olur

 13. Merhabalar 3 tane oğlum var 4. Kız olsun istiyorum 06. 10.1989 doğumluyum yaş hesaplamasını karıştırıyorum acaba hangi ay hamile kalırsam kız çocuğu olma olasılığı yüksek olur bilgilendiriseniz çok sevinirim

  1. Şubat, Mart, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında hamile kalırsanız kız görünüyor cinsiyet.

  2. Azerbaycandan yazıram 25 dekabr 1994 cü ildə anadan olmuşam hansı aylarda hamilə qalarsam oğlan övladı olma oranı yüksək çox xahiş edirəm deyərdiniz

   1. Merhaba ocak, şubat, mart, haziran, ağustos ve kasım aylarında erkek olarak görünmektedir.

    1. Mrb.soru sormuştum lakin cevap alamadım.dogum yili 1990.ay mart fakat gününü o zamanlar babamlar sonradan kayıt yaptığı için tam belli değil.. Bu vesile ile mart 1990 yılı doğumlu biri olarak ne zaman hamile kalsam erkek olur acaba..

     1. Merhabalar ocak, nisan, haziran, temmuz, eylül, ekim aylarında erkek görünüyor cinsiyet.

    2. Merhaba! 12.02.1990 dogumluyum. Nisan ayinda hamile kaldim cinsiyet nedir acaba. +1 mi ekliyoruz yoksa +2 mi anlamadim. Tesekkur ederim

 14. Merakla bekliyorum doğru mu değil mi belli olacak 1 ay sonra çin takvimi güzelmiş uygulaması kolay

 15. Mrb mart ayında doğdum. Fakat gün olarak tam belli değil. Resmiyete 18 civari oldugu söyledi. Annemler. 1990 doğumluyum.erkek olabilmesi için hangi ayda hamile kalmam gereklidir.

 16. Mrb.soru sormuştum lakin cevap alamadım.dogum yili 1990.ay mart fakat gününü o zamanlar babamlar sonradan kayıt yaptığı için tam belli değil.. Bu vesile ile mart 1990 yılı doğumlu biri olarak ne zaman hamile kalsam erkek olur acaba..

 17. Merhaba 03.06.1988 oğlum var kız olsun istiyorum rabbim nasip ederse ve cin yaşı hesaplarken kafam karıştı yardımcı olurmusunuz hangi aylar kız ayı 🤲

   1. Tamda burada kafam karışıyor 2021 yılında 33 yaşında oluyorum ve 1 yaş daha eklersem 34 olmaz mı nolur aydınların beni kafam burada karışıyor işte 🤔

   2. Ama yıl olarak yaşı ele alırsak 2021 33 oluyorum ya 1 yaş eklersek 34 olmayacak mı sanirim burada kafam karışıyor lütfen aydınların beni çok rica ediyorum ☹

   1. Hamiləyəm qiz bəbək isdəyirik 1999 06 16 sı ay basım fevralın 3 ü deyerdinizda zəhmət olmasa

 18. Merhaba Ocak ayında hamile kaldım 15.21 DGM yilm 20.04.91 hesaplamaya goreye erkek şuan heyecanla bir kızımız var ama takvimi kullanarak yola ckmstm ins olur

   1. Merhaba 10/0701984 dogumluyum son adet tarihim 16 aralik 2020 yilda kizmi oglummu olajak 😍

     1. Merhaba.22.07.1992 doğumluyum son adetim 19.08.2021 de oldu acaba cinsiyyatı ne bebeyimin

     2. Merhaba çin takvimine göre bebeğinizin cinsiyeti erkek görünmektedir.

    1. Mrb son adet tarihim 23 şubat 2021 yalniz ilişki tarihi mart ayi doğum tarihim 21haziran 1992 cinsiyeti nedir

     1. Merhaba otomatik hesaplama bölümünden hesaplama yapar mısınız yazının alt kısmında yer almaktadır.

 19. Merhaba 28.09.1988 doğum cinsiyet tahmini icin çin takvimine 1 yaş mi eklemem gerekiyor

     1. 1999 doğumluyum son adet tarihim 18 Nisan 28 inde ilişkiye girdim mayısı ı baz almalıyım ocak ayınımı

 20. Benim adet tarihim 9 Şubat ben eşimle 23 şubatta ilişki yaşadım cinsiyeti hesaplardan Şubat ayını mı hesaplayacağım yoksa Mart ayını mı 14 gün ekle diyor ya

 21. eylül 1990 doğumluyum ocak ayı son adet tarihim ve hamile kaldığım tarih bebeğin cinsiyeti ne olur yardım

 22. Merhabalar ben 13.11.1989 dogumluyum 25 ocak son regl tarihim ben ocagimi baz almaliyim subatimi bunu bilemedim

 23. Hamiləyəm qiz bəbək isdəyirik 1999 06 16 sı ay basım fevralın 3 ü deyerdinizda zəhmət olmasa

 24. bende şuan hmileyim 19.07.1992 d.tarihim.gebe kaldığım ay gectiğimiz nisan ayı.Yani çok küçük şuan.Tahminen cinsiyeti nedir bilgilendirirmisiniz lütfen?

 25. Merhaba.28.06.1991 dogumluyum.mayis ayinda kalirsam bebeyimin cinsiyyeti ne olur? Lutfen soylermisiniz

 26. 10.04.1988 doğumluyum Eylül’de hamile kalsam çin takvimine göre bebeğimin cinsiyeti ne olur?

  1. Merhaba tablo üzerinden inceler misiniz veya otomatik hesaplamada her ayı ayrı ayrı girip deneyebilirsiniz.

 27. 06.12.1990 doğumluyum hangi ayda gebe kalsam erkek bebeğim olur lütfen yardımcı olur musunuz

  1. Merhaba tablo üzerinden inceler misiniz veya otomatik hesaplamada her ayı ayrı ayrı girip deneyebilirsiniz.

 28. Ltfn yardımcı olur musunuz.
  Merhaba
  Doğum tarihim 30 mayis 1994
  Son adet tarihim 15 mayis 2021
  Yumurtlama günü 30 mayis a denk geliyor, erkek istiyoruz ama Mayis kiz diyor, mayis son günü olduğu için yinede kiz mi geçerli olur ?

 29. Merhabalar 12 kasım 1988 doğumluyum Haziran ve Temmuz ayı cinsiyeti nedir acaba Rabbim verirse inş erkek istiyorum inşallah cevaplarsanız sevinirim

 30. benim d.tarihim 19.07.1992 ben şu an 7 haftalık hamileyim.Nisan ayı nda hamile kaldım,çin takvimine göre
  yaşım 30 mu oluyor,marttan sonra doğum tarihim olduğu için?
  yani 30 un karşılığına mı bakmam gerekiyor,peki öyleyse karşılığındaqaki cinsiyet nedir,rica etsem söyler misiniz?

  1. 29 yaş karşısına bakmanız gerekmektedir çünkü henüz 28 yaş içinde oluyorsunuz temmuz 19 dan sonra 30 a bakarsınız.
   Şuanda cinsiyet kız görünmektedir.

 31. Merhaba ben 11.11.1987 doğumluyum hangi aylarda erkek bebek olması daha muhtemel. Yazarsanız çok sevinirim .

  1. Merhaba tablo da 34 yaşın karşılığına bakmanız lazım çin takvimi için ve bakınca ocak, şubat, mayıs, temmuz, ağustos ve ekim ayları erkek bebek göstermektedir.

   1. Merhaba 1 haziran 1989 doğumluyum yaşıma 1 yaş ekledim tabloda farklı otomatik te farklı çıkıyor hangisini baz almalıyım

     1. Dogum tarihim 21 21 1995 son adet 15 nisan bebeğinin cinsiyet nedir

   2. Merhaba 1 haziran 1989 doğumluyum yaşıma 1 yaş ekledim tabloda farklı otomatik te farklı çıkıyor hangisini baz almalıyım lütfen cevap verin

 32. Mrb 1.haziran 1989 doğumluyum 1 yaş ekliyerek otomatik bakınca farklı çıkıyor tabloya bakınca farklı çıkıyor hangisini baz almalıyım lütfen cevap verin

 33. Merhaba 1 haziran 1989 doğumluyum yaşıma 1 yaş ekledim tabloda farklı otomatik te farklı çıkıyor hangisini baz almalıyım lütfen cevap verin

 34. Merhaba. 30.08.1992 doğumluyum. 23.04.2021 son adet tarihim. Gebeliğim mayıs 2021 olmalı. Cinsiyeti nedir

 35. Mrh. Ben soru sormuştum sma cevap gelmedi. 30.08.1992 doğumluyum. Mayıs 2021 de hamile kaldım. Son adetim 23.04.2021. Kendi doğum tarihim ağustosta değişecek ona göre hesaplarsam farklı çıkıyor doğum tarihime az kaldı nasıl olacak cinsiyeti ne olur sizce

  1. Şimdi hangi sonuç anlamadım. Üç kere yazdım ikisinde kız birinde erkek dediniz nolur yardım edermisiniz

   1. Kız sonucunu baz alabilirsiniz ama fala inanmayın falsız kalmayın gibi düşünün gerçekliğini.

 36. Merhaba ben 30.06.1987 doğumluyum. En son adetimi 21 Mayıs’ta oldum. Ama Haziranın 9 unda hamile kalırsam hamilelik tarihini Haziran mı yoksa Mayıs mı yazmaliyım.

  1. Merhaba haziran ayında hamile kalırsanız çin takvimine göre kız görünüyor mayıs ayı ise erkek görünmektedir.

 37. Merhaba benim son adet tarihim 11 mayıs haziranda 6 haftalık hamile olduğumu öğrendim mayıs ayında mı hamile kalmış oluyorum yoksa hazira ayını mi hesaplamam gerekiyor

 38. 33 yaş çıkıyorum sat 25 mart hamile kaldığım ay nisan yani ama tablo kız diyor otomatik hesaplama erkek ?🤔

 39. İşte çin takvimi 2021 araması sonunda tam aradığım sonuç makaleniz gerçekten açıklayıcı bilgi dolau

 40. 01.10. 1996 doğumluyum bu dogumuma göre 25 gozukuyorum ama çin takviminde Gerçek yaşınız 24 diyo ben pek anlamadim

 41. 18.07.1994.son aybasim2sentyabr 2021 lutfen hesablayin 2 qizim var 1denwde oglum olsun isteyirwm🤲🙏

  1. Merhaba çin takvimi, rus takvimi veya japon takvimi olsun hepsi fal misalidir fala inanma falsız kalma derim 🙂

  1. Merhaba 2021 yılı için Eylülde hamile kalmanız gerekiyordu. 2022 yılı için Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim ve Aralık görünmektedir.

  1. Merhaba 24 Aralık 1995 dogumluyum ekim ayı hamile kalmışım şuan 4 haftalıgım sizce nedir?

 42. Selamlar. Son adetim 16 Ekim. Cocuk icin birliktelik Kasim ayinda. Hamilemiyim bilmiyorum. Bu duruma göre hamile kalinan ay Ekim mi yazilmali Kasim mi? Elbette ki önce sagliklisi ve hayirlisini diliyorum. Tskler.

  1. Merhabalar hamileyseniz zaten doktorunuz size hamile kaldığınız günü net olarak söyleyecektir öncelikle hamile olup olmadığınız netleşsin bekleyiniz.

   1. Tmm ama 16 Ekim 15 Kasim arasi kalinan gebeliklerde hangi ayı baz alacağız. Tahminimce Ekim ayı baz alınacak diye düsünüyorum. Ben sadece bunu ögrenmek istiyorum. Tskler.

     1. Merhaba 02.01.1988 doğumluyum kız bebek için hangi ay gebe kalmam lazım geçtiyse hangi ay denk gelcek acaba

     2. Merhaba yazı içindeki 34 yaş karşısına bakınız 2021 yılı için. 2022 yılı çin takvimi için ise yine tabloda 35 yaş karşısını inceleyiniz.

  1. Merhaba yazı içinde ki tablonun 28 yaş karşısını inceler misiniz orada erkek ve kız karşılığı aylar olarak yazmaktadır.

 43. Merhaba kolay gelsin, Gebe kalınan ay için ben Aralık başladı ve(24)-25-26-27 adet tarihim sonlandı ve Ocak 8 ile 9 da birleşme oldu. ARALIK mı x Ocakmı yazacağım hesaplamaya 1 ve 2 yaş eklemeyi otomatikmi yapıyormu, cevaplarsanız sevinirim.

  1. Merhaba otomatik hesaplama bölümü var yazı altında oradan yaparsanız +1 +2 otomatik hesaplamaktadır.

 44. Bu takvimde once ki yillar hamile kaldigimiza bksak ayni bu takvimemi bkcaz bu takvim degismiyomu 20 yasnda hamile klmstm nisan ayinda 2015 te ve 2017 de hamile kldm cinsytlrni yazarmsnz 28.12.94 dogumlym ikisindede nisan aynda gebe kldm

 45. Bu takvim her yil degisiyomu suanki sayfadaki heryil icin aynimi yani once kiz yillrimizida baksak 20 ysnda hmile kldm 21 yasa bkmam gerek dimi

  1. Evet yıl yıl değişmektedir çünkü çin yılı takvimi değişmektedir. Gün ay yıl olarak otomatik hesaplamayı kullanabilirsiniz.

   1. Bakiyorum takvim bitane 2015 2017 yili icin ayri takvim yok bitne 2021 vr o yillrla hp ayni nsl is

    1. 2015-2017 yılında kaç yaşındaysanız ona göre manuel hesaplama yapabilirsiniz detayları verirseniz yardımcı olayım.

     1. 2015 te 20 yasindaydim 2017 de 22 yasindaydim 28 aralik 1994 dogumluyum nisan tarihi ikisindede gebe kldim

     2. Merhaba çin takvimine göre 2015 yılında kız ve 2017 yılında erkek görünmektedir. 2015 yılında 22 yaşın ve 2017 yılında 24 yaşın tablodaki karşılığına bakmanız lazım.

   2. Merhaba ben 22 aralik 2020 wey oldum wimdi test yapdim hamileyim acaba erkekmi kizmi
    Bana fark etmez merak ediyorum

 46. 2015 yilinda bn 20 yasinda gebe kldim nisanda sz 22 yas yapiyonuz 21 olmasi lazim dilmi 2017 dede 22 yasindaydm oda 23 degilmi 1 yas ekleniyodu

   1. Neye bkmam lazm kac yasa 28.12.94 dogumlym nisan aylarnda gebe kldim 2015 te 20 2017 de 22 yasindaydim cinsiyetlerini ogrenebilir miyim cin yasini sz ekleyin bn dogru yasimi yazdm

    1. Zaten bebeğiniz doğmuş. 2015 yılı için 21 yaşın karşısına bakacaksınız. 2017 yılı içinde 23 yaşın karşısına bakın tabloda.

 47. Merhaba 2022 ocak ayında hamile kalsam 05.02.1988 doğumluyum tabloyu çok anlayamadım yardımcı olurmusunuz

  1. Selam nasilsiniz.iki kızım var oğlum olsun istiyorum takvimi ben anlamıyorum ocak ayı bana kızım oğlanmi bana yardimci olurmusunuz lütfen

   1. Merhaba anlamanıza gerek yok efendim çin takvimi otomatik hesaplama alanı var siz bilgileri girin o zaten kendisi hesaplama yapmaktadır.

    1. Merhaba ben hamile kalınan ayı son adet tarıhıne göremi hesaplıyoruz mesela ben 22 aralık 2020 de adet gördm hamile kalınan ayı aralıkmı alacam o da ocakmı

     1. Merhaba mesela doktor size şu ay şu gün hamile kaldınız demektedir ona göre daha net hesaplayabilirsiniz.

 48. Merhaba 2022 yılı için hamilelik planlıyorum ve kız olsun çok isterim hayırlısıyla. Ilk sorum yaşım icin ay olarak doldurmam gerekmiyor değil mi yıl olarak 2022 de 30 olacagım dogum gunum mayısta ama mayisi beklemeden 30 yas diyebiliriz degil mi +1 eklicem. Ikinci sorum hamile kaldigim ayı neye göre seciyoruz son adet oldugum ilk günün ayı mı?

  1. Merhaba çin takvimi 2022 hesaplama yazımız içerisinde otomatik hesaplama bölümü bulunmaktadır oradan kolaylıkla hesaplama yapabilirsiniz yazımızın alt kısımlarını inceler misiniz?

   1. Merhaba ben 1994 doqumluyum ocak ayında hamile kaldım lütfen hesab yapsanız bana iki kız cocuğum var evde erkek olmasın istiyorum

 49. Merhaba ben erkək isderdim 13.08.1998 ocak ayı için hamilə qalmaq isderdim cinsi nə olur bilmədim zəhmət olmasa deyərsiniz.

 50. Mart 1987 doğumluyum.yaşım 34. +1eklediğimde 35 oluyor.otomatik hesaplamada da çin takvimine göre 35 çıkıyor.buraya kadar sorun yok ama tabloya baktığımda Ocak ayında ERKEK gözüküyor.otomatik hesaplamada Ocak ayı KIZ diyor anlamadım

 51. Merhaba. 07.05.1999 doğumluyum Aralıkta hamile kaldım 23 yaşına giricem hesaplamada 22+1 olarak yazıyor. 23+1 eklemem gerekmiyor mu ?

   1. Merhaba şu an 32 yaşındayım 23 ocak hamila halim 22 temmuz doğum günüm kaç yaşında olacağım Çin takvimine göre takvimde Ocak ayı kız gözüküyor hesaplamada erkek çıkıyor

  1. 23 ocak hamila kaldım cen takvemi de kız diyor hisaplama de erkak çıkıyor
   07.22.1989 doğum günüm 32 yaşındayım temmuzda 33 olacam

 52. Merhaba şu an 32 yaşındayım 23 ocak hamila halim 22 temmuz doğum günüm kaç yaşında olacağım Çin takvimine göre takvimde Ocak ayı kız gözüküyor hesaplamada erkek çıkıyor

   1. 22.07.1989. 9Ocak son adet tarihim cen takvemi de kız çıkıyor hisaplama de erkak çıkıyor

 53. 23 ocak hamila kaldım cen takvemi de kız diyor hisaplama de erkak çıkıyor
  07.22.1989 doğum günüm 32 yaşındayım temmuzda 33 olacam

 54. Merhaba çin takvimine göre 33 yaşındayım ancak Mart ayı tabloda erkek gözükürken hesaplama aracında kız gözuküyor

  1. Merhabalar tabloyu doğru kabul edebilirsiniz otomatik hesaplama da 33 yaş alanına bakıyoruz düzenleme sağlayacağız.

  2. Merhaba o alanda küçük bir hata olmuş gerekli düzenleme sağlandı tablo da ki hesaplama çin takvimine göre cinsiyet kızdır.

  3. Şubat 17adet tarihim Mart 21suan adet olmadım 30.3.1987. hamile kalırsam bebeyim cinsiyeti ne olur

 55. 1991 nisan 19 dogulmuwam..2022 ocak 11 adet gormuwem .ocak axra qeder hamile qalmiwam..

 56. Merhaba 25 mart 1990 doğumluyum. Hesaplama yapınca mart ayında hamile kalınca kız çıkıyor fakat. Yaş hesaplanmasında Çin takvimine göre 33 görünüyorum. Mart ayında hamile kaldım cinsiyet kız mı oluyor acaba

  1. Merhaba 15.07.1991 doğumluyum hamile kaldığım ay mart dir bir çok sitede de cin takvimi var kiminde kiz çıkıyor kiminde erkek çıkıyor hangisi doğru bilemedim ve size göre cinsiyeti cin takvimine göre nedir acaba

 57. İyi günler 01.2.1995 dogumluyum subatın 27 yesine hamile kaldım cın takviminde yasım 28 cinsiyet erkek görünüyor dogrumudur☺️

 58. Son adet tarihim 17 Aralık doğum tarihim 25.02.1990 son adet tarihine 14.18 gün evleniyormuş o şeklide hesaplama oluyormuş doğrumudur yani birinde kız birinde erkek çıkıyo?? ¿???

   1. Merhabalar ben hamile kalmadan önce hangi ayda erkek olabilme ihtimalini nasıl ayarlayabilirim

    1. Merhabalar tablo üzerinden bunu görüntüleyebilirsiniz yazı içeriğini okursanız anlayacaksınızdır.

 59. Merhaba 11 temmuz 1991 yılında doğdum hangi tabloya bakacagim ,cin yaşı 31 diyor benim normal yaşım temmuzda 31 olacak zaten nasil yapmam lazım yardımcı olurmusunuz cin yaşı normal yaşla aynı görünüyor

  1. Merhaba otomatik hesaplamayı kullandınız mı acaba?
   Çin yaşı normal yaşa 1 eklenerek hesaplanmaktadır.

 60. Arkadaşım 10.03.1986 doğum kiz istiyor hangi ay olabilir cin de 37 görünüyor yas doğru mu

 61. Merhaba 12.05.1991 doğümluyum. Son adetim 15.03.2022 oldu. Ama 10 gun önce test yaptığımda yoktu dün testimde çıktı. Martmi hamile kaldim Nisanmi bilmiyorum. Cinsiyetide ne bana söyleyebilirmisiniz lütfen. Kafam karişti.

 62. Merhaba benim doğum yılım 16.03.1991 en son adet günüm 22.03.2022 yumurtlama günüm de 06.04.2022 takvime hangisini yazacağım mart mi nisan mi yazacağım kız mi erkek mi Sonuç bilmiyorum

  1. Merhaba doktorunuz size hamile kaldığınız günü söyleyebilir ona göre hesaplama yapar mısınız.

 63. Merhaba, şu an tam 29,5 yaşındayım. (29 yıl 6 ay), yaşımı 30 mu varsaymam lazım? +1 ekleyip 31 mi bazalmam lazım?

  1. 21 haftalık gebeyim doğum tarihim 14subat1994 takvimler değişik soyluyo acaba nedr hesaplama olarak

 64. 21 haftalık gebeyim doğum tarihim 14subat1994 takvimler değişik soyluyo acaba nedr hesaplama olarak

 65. selam son adet tarihim 25 kasım hesap yaperken kasım ayınımı yoksa aralık aynımı baz almam gerek

   1. teşekkürler peki önceden planlama ileri bir tarih için nasıl yapabiliriz adet tarihleri hep ayın sonuna denk geliyor

 66. 1991 eylül 1 doğumluyum bebek düşünüyorum ama polikistlik kist var yumurtlamam 6 ayda bir oluyor 2 kızım var birde erkek dusunuyrz ne yapmalıyım hangi aya denk gelmeli.

  1. Merhabalar tek tek hesaplama yapabilirsiniz otomatik hesaplama alanından sizin için daha uygun olacaktır.

 67. 2023 yılına göre güncellendi mi acaba yaşım hala geçen seneye göre hesaplanıyor

  1. Merhabalar evet çin takvimi hesaplaması tam otomatik olarak çalışır şuanda herhangi bir sorun yok doğum tarihinize göre yaş hesaplamaktadır.

 68. Merhabalar.22.11.1994 doğum tarihim.Haziran ayında bebek düşünüyorum.Çin takvimine göre 29 yaşa mı yoksa 30 yaşa mı bakmalıyım ?Heryerde farklı çıkıyor yardımcı olabilirmisiniz?

 69. Doğum tarihim
  13.06.1999
  En son adet tarihim
  24 kasım
  Takvimde bazıları kız bazıları erkek diyor acaba hangisi

 70. Merhaba aralık 18.1995 doğumluyum erkek bebek istiyorum yaşım Çin takvimine göre 28 erkek çıkıyor acaba doğrumu hesapladım?🙄

   1. Cin takvimine göre hesapladım.da 31.07.1989 dogumluyum.. aralikta gebe kaldım bazıları kiz bazilari erkek gosteriyor hangisi doğru dur bilemedim😊

   2. Şubat ve mart ayı da erkek bebek gözüküyor yani Ocak şubat mart erkek bebek çıkıyor Çin takvimi güncellendi deilmi hesaplamam dogru mu emin olamadım

     1. Merhaba bende 10 051996 doğumluyum 17 Kasım son adet tarihim acaba cinsiyet ne

     2. Merhaba Çin Takvimi hesaplamasına göre bebeğinizin cinsiyeti erkek görünmektedir.

 71. Merhaba subat 1995 doğumluyum son hastalık tarihim 31 Aralık buna göre cinsiyet kız doğrumu hesapladım

 72. Merhaba bende 10 05 1996 doğumluyum son adet tarihi 17 Kasım cintakvimine göre cinsiyet ne acaba

 73. Merhaba ben normalde kasım 1992te doğdum ama kimliğimde ocak 1993 yazıyor hesaplama yaparkan hangisini kullanmam lazım

  1. Salam 12 haziran 1993 doğumluyum son adət günüm 25 Haziran ve hamileyim beebeğim erkekmi kızmı olucak.

   1. Merhaba hamilelik planlıyorum dogum tarihim 09.02.1993 kasım aralık hamilelik olursa cinsiyet ne olur

 74. Merhaba 21 Şubat 1993 doğumluyum iki tabloda da farklı sonuç alıyorum gebelik planlıyorum şubat ve mart ayında cinsiyet tahminini öğrenebilir miyim?

 75. Selam dogum tarihim 19.03.1998 lutfen cin takvimi yaşımı acıklarmisiniz. Bazı sitelerde cin takviminde temmuz ayi erkek bazılarında kiz yaziyor

  1. Merhaba Çin takvimine göre yaşınız 27 dir temmuz ayında hamile kalırsanız bebeğinizin cinsiyeti KIZ görünmektedir.

  1. Merhaba Çin takvimine göre yaşınız 27 dir temmuz ayında hamile kalırsanız bebeğinizin cinsiyeti KIZ görünmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu