Hesaplama
çin takvimi cinsiyet hesaplama nasıl yapılır

Çin Takvimi 2021-2022 Cinsiyet Hesaplama

Çin takvimi cinsiyet hesaplama yöntemi 700 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Çin takvimi ile gebelik oluştuktan sonra ve oluşmadan cinsiyet hesaplaması yapabilirsiniz. Normal şartlarda 15. hafta da belli olan gebelik çin takvimi ile ayrıca hesaplanmaktadır. Astrolojik gözlemlere dayanarak geliştirilen bu takvimde sadece güneş değil ayın hareketleri de dikkate alınır. Oldukça eski bir tarihe sahip olan bu takvime Çinliler değer vermekte ve orijinalini Çin’in başkenti Pekin’de saklamaktadır.

Bebeğin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur?
Cinsiyet hesaplama takvimleri her ne kadar bebeğin cinsiyetini gebelik öncesi tahmin etse de bu bir kesinlik arz etmemektedir. Bebeğin cinsiyeti ancak ultrason cihazı ile yapılacak incelemeler neticesinde kesin olarak belirlenebilmektedir. Cinsiyetin belirlenmesi için en erken hamilelik haftasının 12 olduğu uzman doktorlar tarafından belirtiliyor. Ancak çoğu zaman bu haftada bebeğin duruşundan kaynaklanan nedenlerden ötürü cinsiyetin belirlenemediği oluyor. Bu durumda çiftlerin 2-3 hafta içerisinde yeniden kontrole gelmeleri tavsiye ediliyor. 15-16. Haftalarda ise genellikle çoğu hamilelikte cinsiyetin kesin olarak belirlenebildiğini ifade edebiliriz.

Çin Takvimi Nedir?

Çin takvimi 60 yıllık döngüler üzerine kurulu bir takvimdir. Takvimin başlangıç tarihi milattan önce 2637 yılı olarak belirlenmiştir. 60 yıllık döngüler içerisinde de 5 adet 12 yıllık döngü bulunur. 12 hayvanın isminin verildiği bu yılların her birisi 5’er defa dönünce 60 yıllık döngü tamamlanır. Çin takvimi ile miladi takvim farklı olduğu için yaş hesaplamalarında da farklılıklar oluşmaktadır. Çin felsefesinde bulunan 5 elemen ve 12 sembolik hayvan yılına göre çin takvimi bebek cinsiyeti hesaplaması yapmaktadır. Çin felsefesinde yer alan 5 element şunlardır: ateş, toprak, metal, tahta ve sudur.
Çin takvimi hesaplamasında kullanılan hayvanlar ise şu şekildedir: fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve yaban domuz olarak günümüze kadar gelmişlerdir.
Çin takvimine göre Miladi olarak her 60 yılda bir periyod dönmektedir buna göre elementler 12 yıllık 5 periyoda bölünmektedir. Her yıl bir hayvanla özdeşleşir ki, bunun temeli de Buddha döneminden bir rivayete dayanmaktadır.
Takvimin orijinal hali Çin’ in başkenti olan Pekin’de bir üniversitede saklanmaktadır. Bizde ki bir çok bebek cinsiyeti belirlemeye yarayan geleneksek yöntem gibi Çinlilerde yaklaşık 700 yıldır Çin Takvimi ile bebeklerinin cinsiyetini tahmin etmektedir.

Çin Takvimi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Takvime göre bebek cinsiyeti hesaplaması yapmak istiyorsak öncelikle annenin yaş aralığının 18 ile 45 arasında olması gerekmektedir. Çinliler takvime göre 18-45 yaş arasını baz alarak bu hesaplama aracını oluşturmuşlardır. Bunun dışındaki yaşlarda hesaplama yapılması ne yazık ki mümkün değildir. 19-45 yaş aralığını da ayrıca sizin yaşınızın 18 olduğuna göre değerlendirmemeniz lazım çünkü çin yaşı hesaplaması ayrı yapılmaktadır.

Çin takvimi cinsiyet hesaplama işlemini yapabilmek için aşağıdaki iki veriyi kullanmanız gereklidir:
• Annenin gün ay yıl olarak doğum tarihi
• Gebe kalınan ay
Bu iki bilginin net bir şekilde doğru olması son derece önemlidir. Aksi takdirde farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Annenin doğum tarihinin belirlenmesi ile Çin takvimine göre kaç yaşında olduğu hesaplanacaktır. Sonrasında gebe kalınan aylara göre cinsiyetin ne olacağını gösteren tabloda eşleşme yapılacaktır. Gebe kalınan aylara göre kız ya da erkek çocuk olacağı belirlenecektir. Buna göre anne ve baba adayları bir planlama yapabilir. Ancak kesinlik içermediği için büyük umutlar bağlamak ve hayaller kurmak doğru olmayacaktır.

çin takvimi cinsiyet hesaplaması

Çin Takvimi Yaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Çin takviminin yıl başlangıç dönemleri ile miladi takvim uyuşmamaktadır. Dolayısıyla miladi takvime göre 20 yaşında olan birisi Çin takvimine göre 21 ya da 22 yaşında olabilir. Bir sene Ocak ayında başlayan Çin takvimi diğer sene Şubat ayında başlayabiliyor. Cinsiyet hesaplaması yapmadan evvel yaşın netleştirilmesi bu nedenle son derece önemlidir.

Takvime göre annenin çin yaşını bulabilmesi için miladi yalarına +1 veya +2 eklemesi gerekmektedir. Peki bu +1 veya +2 neye göre eklenmektedir. Çin yaşı hesaplaması anneler için Ocak ve Şubatta doğanlar için ayrı ve Mart ayından sonra doğanlar için ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu nedenle çin yaşı hesaplaması oldukça önemlidir.

Ocak ve Şubat Ayında Doğanların Çin Yaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Annelerden Ocak ve Şubat ayı içerisinde doğanlar çin yılı başlangıç tarihlerine göre yaşlarına +1 veya +2 ekleyerek miladi yaşlarını hesaplamasını yaparak sonrasında çin takvimi ile bebek cinsiyeti hesaplaması yapacaklardır. Aşağıda sizler için yaşınıza +1 mi yoksa +2 mi ekleyeceksiniz doğum tarihinize göre onu paylaşacağız size ona göre yaşınızı hesaplayarak tabloda bebeğinizin cinsiyetini öğrenebileceksiniz.

Mart ve Sonraki Aylarda Doğanların Çin Yaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Takvime göre sadece Ocak ve Şubat ayında doğan annelerin yaşlarına +2 ekleme durumu olabiliyor. Bunun dışında mart ve sonraki aylarda doğanlar için standart olarak yaşlarına +1 eklemeleri yetmektedir. Yaşlarına +1 ekledikten sonra paylaşmış olduğumuz tabloya göre bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenebilirler.

Annelerin yaşlarına +1 veya +2 ekleme hususunu detaylı olarak çin yılı başlangıç tarihlerini paylaştıktan sonra sizlerle örnek halinde hesaplama yapacağız.

Çin Yılı Başlangıç Tarihleri

6 Şubat 1970
27 Ocak 1971
15 Şubat 1972
3 Şubat 1973
23 Ocak 1974
11 Şubat 1975
31 Ocak 1976
18 Şubat 1977
7 Şubat 1978
28 Ocak 1979
16 Şubat 1980
5 Şubat 1981
25 Ocak 1982
13 Şubat 1983
2 Şubat 1984
20 Şubat 1985
9 Şubat 1986
29 Ocak 1987
17 Şubat 1988
6 Şubat 1989
27 Ocak 1990
15 Şubat 1991
04 Şubat 1992
23 Ocak 1993
10 Şubat 1994
31 Ocak 1995
19 Şubat 1996
07 Şubat 1997
28 Ocak 1998
16 Şubat 1999
05 Şubat 2000
24 Ocak 2001
12 Şubat 2002
01 Şubat 2003
22 Ocak 2004
09 Şubat 2005
29 Ocak 2006
18 Şubat 2007
07 Şubat 2008
26 Ocak 2009
14 Şubat 2010
03 Şubat 2011
23 Ocak 2012

çin takvimiyle bebek cinsiyeti hesaplama

Örnek Çin Yaşı Hesaplaması
Çin yılı başlangıcına göre yaşımıza +1 veya +2 ekleme olayını yukarıda sizlere anlattık bunu şimdi örneklendirecek olursak;

Örnek 1:
-Annemiz 1988 yılının 20 Mayıs tarihinde doğduğunu düşünürsek anne Ocak ve Şubat ayında doğmadığı için şuan ki yaşına 1 ekleyeceğiz yani 31+1 olarak Çin yaşımız 32 olacak ve aşağıdaki tabloda 32 yaşın karşısına bakacağız.

Örnek2:
-Annemiz 1992 yılının 1 Şubat tarihinde doğduğunu düşünürsek Çin Yılı hesaplamasına göre Ocak ve Şubat için ayrı hesaplama olduğu için yukarıdan bakıyoruz ve şuan ki yaşımıza +2 eklememiz gerektiğini anlıyoruz yani 27+2 olarak Çin yaşımız 29 olacak ve tabloda 29 yaşın karşısına bakacağız.

Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama Tablosu
Takvimle ilgili olarak detaylı bilgilere yukarıda değindik şimdi ise hesaplamanın en can alıcı noktasında gelmiş bulunmaktayız. Aşağıda sizlerle çin takvimi tablosunu ve hesaplamanın elle manuel olarak nasıl yapılacağını anlatacağız.
Aşağıdaki tabloya göre ilk olarak yukarıda bahsettiğimiz gibi Çin Yaşımızı hesaplıyoruz ve sonrasında tabloda Çin yaşınız ile hamile kalınan ayın kesişimine bakarak Çin Takvimine göre bebeğinizin cinsiyetini öğreniyorsunuz. Tablonun altında örneklendirme yaparak hesaplamayı sizlere öğreteceğiz.

(Tabloyu büyütmek için üzerine tıklayınız.)

çin takvimi cinsiyet tablosu

Örnek1:
Yaş hesaplamadaki aynı örnek ile bebek cinsiyeti hesaplaması yapalım. Annemiz 1988 yılının 20 Mayıs tarihinde doğduğunu ve yine Mayıs ayında hamile kaldığını düşünürsek anne Ocak ve Şubat ayında doğmadığı için şuan ki yaşına 1 ekleyeceğiz yani 31+1 olarak Çin yaşımız 32 olacak ve aşağıdaki tabloda 32 yaşın Mayıs ayı ile kesişimine bakarak bebeğinizin cinsiyetinin “KIZ” öğreneceksiniz. (Tabloda hesaplama sonucu kırmızı olarak işaretlenmiştir.)

Örnek2:
Yaş hesaplamadaki 2. Örnekle bebek cinsiyeti hesaplaması yapalım. Annemiz 1992 yılının 1 Şubat tarihinde doğduğunu ve yine Şubat ayında hamile kaldığını düşünürsek Çin Yılı hesaplamasına göre Ocak ve Şubat için ayrı hesaplama olduğu için yukarıdan bakıyoruz ve şuan ki yaşımıza +2 eklememiz gerektiğini anlıyoruz yani 27+2 olarak Çin yaşımız 29 olacak ve yukarıdaki 29 yaş ile Şubat ayı kesişimine bakarak bebeğinizin cinsiyetinin “ERKEK” olduğunu göreceksiniz.

(Tabloda hesaplama sonucu kırmızı olarak işaretlenmiştir.)

Çin Takvimi Otomatik Cinsiyet Hesaplama 2021

Çin takvimi cinsiyet hesaplama yöntemi 2021 yılında da aktif bir şekilde kullanılıyor. Sadece ülkemizde değil tüm dünya genelinde bu takvim büyük bir rağbet görüyor. Sizler de cinsiyet hesaplamak ve eşinizle eğlenceli vakitler geçirmek istiyorsanız sitemizi kullanarak hesaplama yapabilirsiniz. Ayrıca sadece gelecek için değil geçmiş için de sorgulamalar yapabilirsiniz. Öyle ki önceden doğan çocuklarınızda ne zaman hamile kaldığınızı hatırlıyorsanız bir sağlama yapabilirsiniz. Böylelikle takvimin nasıl sonuçlar verdiğini de test edebilirsiniz. Fakat hayal kırıklığına uğramamak adına sonuçlara kesin gözüyle bakmayınız.

Not: Çin takvimi hesaplaması tamamen eğlence amaçlıdır. Çin takviminin geçerliliği söz konusu değildir.

Çin Takvimi Cinsiyet Hesaplama Doğru Mu?
Çin takvimi hesaplaması yapanlar sonuçların doğru ya da yanlış çıktığı yönünde yorumlarda bulunuyor. Ancak bu kişilerin doğru veriler kullanıp kullanmadığı da kesin olarak bilinmiyor. Zira kimlikte yer alan bilgilerin dahi gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tam olarak bilinmiyor. Buradan hareketle Çin takviminin %100 kesinlik içermediğini söyleyebiliriz. Ancak bazı annelerin tüm çocukları için takvimin isabetli bir sonuç çıkardığını da unutmayalım. Sonuç olarak bu takvimin eğlence amaçlı olarak kullanılabileceğini kesin sonuçlar için muhakkak doktora gitmeniz gerektiğini yineleyelim.

Çin Takvimi Doğru Çıkanlar
Çin takviminin doğruluğu konusunda bir kesinlik olmadığı ve bilimsel olarak ispatlanmadığı biliniyor. Ancak buna rağmen defalarca bu testi yapan ve doğru sonuca ulaşan kişilerin bulunduğunu da biliyoruz. Eğer çocuk sahibi iseniz sizler de kendi doğum tarihinizi ve gebe kaldığınız ayı belirleyerek geriye dönük bir sağlama da yapabilirsiniz.
Çin takvimi sonucu doğru çıkan çok sayıda ebeveyn olduğunu görmekteyiz. Bu kişilerin bazıları diğer hesaplama yöntemlerinde de aynı sonucu aldıklarını ifade ediyorlar. fakat bunun tam tersinin yani farklı hesaplama araçlarında farklı sonuçların çıktığı görülebiliyor. Bu da testlerin %100 doğru sonuç vermediğini gösteriyor.

Bebeğinizin cinsiyeti ne olursa olsun en önemlisi sağlıklı olmasıdır. Allah sağlıklı evlatlarınız olmasını nasip eylesin.

Hakkında Admin

Bebek cinsiyeti hesaplama alanında kendince fikirler yürüten ve bunu projeye çeviren sıradan birisi...

İlginizi Çekebilir!

aort damar neden yırtılır

Aort Damar Genişlemesi Nedir?

Bu sağlık sorunu fazlasıyla gündemdedir. Peki Aort Damar Genişlemesi Nedir diye soracak olursak. Aort genişlemesi …

238 Yorum

 1. Çin takvimi hesaplama adına her şey var gerçekten videosuna kadar çekilmiş çok güzel teşekkürler

 2. Çin takvimi hesaplama ile hamile kalanlar sonuç doğru çıktı mı?

  • Merhaba ben aralik 2020 de 21 yasima girdim ama hesaplamada 22 yas diyor ben daha 22 doldurmadim daha aralikda doldurucam hesaplamayi yanlis yapiyorum yardimci olurmusunuz 21 yasinda hamile kaldigim aya bakiyorum erkek diyor hesapladigim zaman kız diyor

   • Merhaba otomatik hesaplama da + ekleme olduğu için 21 iken 22 gösteriyor.

    • Merhaba benim 3 kızım var hamile kalmak istiyorum 14 mart 1998 doğumluyum Eylül ayı hesaplamada kız çıkıyor bu hesaplamada erkek çıktı bu Eylül ayında kısmı erkek mi bilgi verebilirmisiniz

     • Merhaba tabloda 24 yaş karşısına bakmanız gerekmektedir yani çin takvimine göre eylül ve ekim erkek gösteriyor ancak bu tip hesaplamalara bağlı kalmayın kesinliği yoktur.

   • Eyər hangi yaşın içindeysən o yeşı gösterir ve doğru gösterir

  • Kim merhaba çin Rus ve japon takvimleri erkek gösteriyor çok istiyorum oğlum olsun iki tane kızım var onaltı haftalık hamileyim doktor kız dedi 😔😔😔

  • Merhaba! 08.05.1994 dgum trıhım hesplamada agıstosta erkek cıkıyor otomatık hesaplmada agıstos ayı kız cıkıyor yardmcı olurmusunz

 3. Bebek cinsiyeti hesaplama araçlarında gerçektende en farklısı çin takvimi hesaplama aracı değişik bilgilerle hesaplama yapıyor.

 4. Çin takvimi mi yoksa rus takvimi mi daha iyi acaba yardımcı olur musunuz?

 5. Hesaplamalar doğru sankim

  • Mrb ben 23 Eylül 1995 doğumluyum temmuz ayında hamile kalırsam cinsiyeti ne olur acaba yani şuan 26 yaşındayım sene olarak ama ay olarak henüz girmedim çok acillll cvp verirseniz sevinirim

  • 13Mart1997 yili dogum tarihim en son adet donemim mayis ayindaydi tarih olarak 10gibi hatirliyorum temuzun 2hamile oldugumu ogrendim 7haftalik hamileyim 20subatta dogumum gerceklesicek rica etsem cinsiyetini hesaplarmisiniz

 6. Çok iyi hesaplama yapıyor ve çalışıyor

 7. Merhaba ben Betül açık isim yayınlamayın lütfen
  20.06.1993 doğumluyum kız bebeğim olsun istiyorum hayırlısı ile ne zaman ilişkide bulunmalıyım ki kız bebeği olma olasılığı olsun

 8. Çin takvimi ile bebek cinsiyeti hesaplamanın bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum gerçekten çok saolun kolaylıkla hesaplama yaptım.

 9. hesaplama sistemi çok güzel çalışıyor

 10. Çok detaylı anlatılmış. Teşekkür ederim.

 11. İnce eleyip sık dokunulmuş teşekkürler.

 12. anlatım çok güzel olmuş , takvimde güzel çalışıyor , teşekkür ederim.

 13. Otomatil çin takvimi hesaplama aracı gerçekten kullanması çok kolaymış ben önce kendim hesapladım ama otomatikte doğru çıktı

 14. ilk defa duydum çin takvimini degişik ve güzelmiş

 15. Okuloncesi.ogretmenleri.net

  çok detaylı anlatılmış teşekkürler

 16. Çin takvimi hesaplamam yanlış çıktı yardımcı olur musunuz?

 17. Çin takvimi hesaplaması doğru bence

 18. Çok güzel bir uygulama olmuş teşekkürlr

 19. Benim hesaplama tutmadı neden acaba?

  • Doktorların bile ultrasonla bakıp tahmin yürttüğü cinsiyetin kesinliği bir sonraki ultrasonda değişebiliyor. Çin takvimi de tahmini bir hesap yapıyor sonuçta. Elbette tutmayanlar olacaktır yada hesabı tekrar yapmayı deneyin belki verilerden birini yanlış girmiş olabilirsiniz.

   Bebeğin cinsiyeti tabiki sadece Allah tarafından bilinen birşey. Alınyazısı diye birşey var ama eğer istiyorsanız son adet tarihinize göre cinsiyet belirleme yöntemlerini deneyebilirsiniz kızlar. Biyolojik takvim yani Çin takvimine göre hesaplama yaparken de yukarıda verilen aracı kullanın yoksa +1 yada +2 yaş eklemede hata yapabilirsiniz ve sonuçta hatalı olabilir. Hesaplama aracı ile yapmak en doğrusu. Bende de tutmadı kız gösteriyordu ama oğlumuz oldu. Herkese rabbim sağlıklı sıhhatli kucağına almayı nasip etsin bebişlerini 🙂

   • Geçen haberlerde görmüştüm ultrasonda kız demişler doğum anına kadar böyle bilmişler. Çocuk doğunca bir bakıyorlar erkek. Aile itiraz ediyor çocuklar karıştı diye daha sonra DNA testi yapılıyor ama geçen sürede kuşkularla dolu bir zaman geçiriyorlar. Sene 2020’de olsa böyle olaylar olabiliyor. Bencede tamamen eşler arasında eğlenceli bir amaç olmalı bu tarz biyolojik takvimler. Ama sanırım heyecanlı bekleyişte her çift bakıyordur bizde sitedeki araç sayesinde bakmıştık ilk çocuğumuz için. Şimdi ikinci çocuğu planlarken de tarihleri kontrol ediyoruz ama size sonsuz katılıyorum sağlıklı olsunlar cinsiyet ikinci planda.

 20. Daha dün gibi hatırlıyorum gebe kalmak için en uygun tarihleri hesaplıyorduk bu tarz programlar ile şimdi ise sıra biyolojik takvim ile çin takvimi ile cinsiyet hesabına geldi 🙂 Tüm isteyenler bebek sahibi olur umarım ve tabi bu testler eğlencelik, herkesin gönlüne göre ve sağlıklı olsun herşeyden önce.

 21. Yazının başını okurken dedim ne kadar teferruatlı birşeymiş 🙂 Sonra baktım şükür analiz aracı varmış hemen çıktı sonucum. Umarım gönlümüze göre olur ama bende katılıyorum her anne baba adayı gibi sağlıklı sıhhatli bir şekilde kucağımıza almak tek duamız. Çin takivimi eğlenmek için keyifli bir araç sadece ben ve eşim için.

 22. 20 KASIM 1990 DOĞUMLUYUM.TAKVİMDE HESAPLAMA YAPARKEN HATALI YAPMAMAYA ÇALIŞIYORUM AMA BİR ÇOK SİTEDE KAFA KARIŞTIRICI BİLGİ MEVCUT.OĞLUM OLSUN İSTİYORUM ÇİN TAKVİMİNE GÖRE YAŞ OLARAK 30 MU 31 YAŞA MI BAKMAM GEREKİYOR ? AYRICA KASIMDA YENİ DOĞUM GÜNÜM GELECEĞİ İÇİN YAŞIMI NASIL HESAPLAMAM GEREKİYOR

  • Merhaba takvime göre ekim ayında hamile kalırsanız bebeğiniz erkek olacak gözüküyor. Alt tarafta otomatik hesaplama bölümü var oradan sadece doğum tarihi ve ay girerek hesaplama yapabilirsiniz kolaylıkla.

 23. İlk defa karşılaştım çok güzel hemen hesaplama yapabildim.

 24. Ali Yatarkalkmaz

  Çin takvimi ile cinsiyet hesaplamayı ilk defa duydum acaba gerçekten işe yarıyor mu merak ettim 🙂

 25. Çok kolay hesaplama gerçekten

 26. Merhaba sat 28 temmuz ilişki tarihi 25 temmuz ve 5 ağustos ben hangisini baz alacağım arada adet oldum?

 27. Manuel de hesapladım otomatik de çin takvimi hesaplaması yaptım ikiside aynı sonucu verdi erkek dedi umarım doğru çıkar

 28. Takvimle hesaplama birbirini tutmuyor birinde erkek çıkıyor birinde kiz hangisi doğru

 29. Merhaba 15.10.1991 doğumluyum 2021 de Çin takvimine göre kaç yaşında olucam erkek bebek istiyorum yaş konusunda hesapla yaptım ama net bilgi almak istedim

 30. Merhaba şimdi26.09. 1995 doğumluyum çin takviminde kaç sini göre h saplama yapmaliyim

  • Merhaba Ocak da hamile kalırsanız oğlunuz olacaktır.

  • Merhaba 12 Ağustos 1983 doğumluyum. Bazı testlerde Ocak ayı kız bazı testlerde erkek diyor kafam karıştı. İki oğlum var ,insan olmayanı istiyor tabi. Yaşım 38 olarak mı bakicam 39 mu?? Kim z olsun istiyorum hangi aylar uygulama n acaba. Teşekkürler

  • Merhaba ben 12.05.1985 doğumluyum bu ay ve önümüzdeki ay hamile kalmam durumunda bebeğimin cinsiyetin ne olacağını ogrenebilir miyim ?

  • Merhabalar ben 1990beş Mayıs doğumluyum Haziran’da hamile kaldım kızmı erkekmi

   • Merhaba çin takvimine göre cinsiyet erkek görünüyor.

    • Merhaba benim 3 kızım var bu sefer hamile kalmayı düşünüyorum 14 mart 1998 doğumluyum hesap yapıyorum eyer Eylül ayımda hamile kalırsam kızım olacakmış anan cin takvimi hesaplaması yaptığımda bazıları kız gösteriyor bu hesaplamada erkek gösteriyor bu Eylül ayı erkek mi yoksa kız mi bana bilgi verebilirmisiniz

     • Merhaba tabloda 24 yaş karşısına bakmanız gerekmektedir yani çin takvimine göre eylül ve ekim erkek gösteriyor ancak bu tip hesaplamalara bağlı kalmayın kesinliği yoktur.

  • 07.08.1989 doğum tarihim son adet tarihi 27 mayıs 2021 hangi ay hamile kalırsam erkek bebeğim olur

 31. Merhabalar 3 tane oğlum var 4. Kız olsun istiyorum 06. 10.1989 doğumluyum yaş hesaplamasını karıştırıyorum acaba hangi ay hamile kalırsam kız çocuğu olma olasılığı yüksek olur bilgilendiriseniz çok sevinirim

  • Şubat, Mart, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında hamile kalırsanız kız görünüyor cinsiyet.

  • Azerbaycandan yazıram 25 dekabr 1994 cü ildə anadan olmuşam hansı aylarda hamilə qalarsam oğlan övladı olma oranı yüksək çox xahiş edirəm deyərdiniz

   • Merhaba ocak, şubat, mart, haziran, ağustos ve kasım aylarında erkek olarak görünmektedir.

    • Mrb.soru sormuştum lakin cevap alamadım.dogum yili 1990.ay mart fakat gününü o zamanlar babamlar sonradan kayıt yaptığı için tam belli değil.. Bu vesile ile mart 1990 yılı doğumlu biri olarak ne zaman hamile kalsam erkek olur acaba..

     • Merhabalar ocak, nisan, haziran, temmuz, eylül, ekim aylarında erkek görünüyor cinsiyet.

    • Merhaba! 12.02.1990 dogumluyum. Nisan ayinda hamile kaldim cinsiyet nedir acaba. +1 mi ekliyoruz yoksa +2 mi anlamadim. Tesekkur ederim

 32. Merakla bekliyorum doğru mu değil mi belli olacak 1 ay sonra çin takvimi güzelmiş uygulaması kolay

 33. Mrb mart ayında doğdum. Fakat gün olarak tam belli değil. Resmiyete 18 civari oldugu söyledi. Annemler. 1990 doğumluyum.erkek olabilmesi için hangi ayda hamile kalmam gereklidir.

 34. Mrb.soru sormuştum lakin cevap alamadım.dogum yili 1990.ay mart fakat gününü o zamanlar babamlar sonradan kayıt yaptığı için tam belli değil.. Bu vesile ile mart 1990 yılı doğumlu biri olarak ne zaman hamile kalsam erkek olur acaba..

 35. Merhaba 03.06.1988 oğlum var kız olsun istiyorum rabbim nasip ederse ve cin yaşı hesaplarken kafam karıştı yardımcı olurmusunuz hangi aylar kız ayı 🤲

  • Merhaba tabloda 33 yaşın karşılığı olan aylara bakarsanız sonuç alabilirsiniz.

   • Tamda burada kafam karışıyor 2021 yılında 33 yaşında oluyorum ve 1 yaş daha eklersem 34 olmaz mı nolur aydınların beni kafam burada karışıyor işte 🤔

   • Ama yıl olarak yaşı ele alırsak 2021 33 oluyorum ya 1 yaş eklersek 34 olmayacak mı sanirim burada kafam karışıyor lütfen aydınların beni çok rica ediyorum ☹

 36. 10 temmuz 1983 doğumluyum 17 Aralık 2020 son adetim kızım mi oglummu olucak

 37. Merhaba Ocak ayında hamile kaldım 15.21 DGM yilm 20.04.91 hesaplamaya goreye erkek şuan heyecanla bir kızımız var ama takvimi kullanarak yola ckmstm ins olur

 38. Merhaba 28.09.1988 doğum cinsiyet tahmini icin çin takvimine 1 yaş mi eklemem gerekiyor

 39. Azra Dörtbudak

  Benim adet tarihim 9 Şubat ben eşimle 23 şubatta ilişki yaşadım cinsiyeti hesaplardan Şubat ayını mı hesaplayacağım yoksa Mart ayını mı 14 gün ekle diyor ya

 40. eylül 1990 doğumluyum ocak ayı son adet tarihim ve hamile kaldığım tarih bebeğin cinsiyeti ne olur yardım

 41. Merhabalar ben 13.11.1989 dogumluyum 25 ocak son regl tarihim ben ocagimi baz almaliyim subatimi bunu bilemedim

 42. Hamiləyəm qiz bəbək isdəyirik 1999 06 16 sı ay basım fevralın 3 ü deyerdinizda zəhmət olmasa

 43. Çok güzel ve kaliteli bir site elinize sağlık çin takvimi 2021 hesaplaması yaptım

 44. Salam menimcun de hesablayardiniz 1998 il 08. 21 son adet günü fevralin 25 de olmuwam

 45. bende şuan hmileyim 19.07.1992 d.tarihim.gebe kaldığım ay gectiğimiz nisan ayı.Yani çok küçük şuan.Tahminen cinsiyeti nedir bilgilendirirmisiniz lütfen?

 46. Merhaba.28.06.1991 dogumluyum.mayis ayinda kalirsam bebeyimin cinsiyyeti ne olur? Lutfen soylermisiniz

 47. 10.04.1988 doğumluyum Eylül’de hamile kalsam çin takvimine göre bebeğimin cinsiyeti ne olur?

 48. 05.03.1993 doğumluyum erkek bebek icin hangi ay olması gerekiyor

 49. 06.12.1990 doğumluyum hangi ayda gebe kalsam erkek bebeğim olur lütfen yardımcı olur musunuz

 50. Ltfn yardımcı olur musunuz.
  Merhaba
  Doğum tarihim 30 mayis 1994
  Son adet tarihim 15 mayis 2021
  Yumurtlama günü 30 mayis a denk geliyor, erkek istiyoruz ama Mayis kiz diyor, mayis son günü olduğu için yinede kiz mi geçerli olur ?

 51. Merhabalar 12 kasım 1988 doğumluyum Haziran ve Temmuz ayı cinsiyeti nedir acaba Rabbim verirse inş erkek istiyorum inşallah cevaplarsanız sevinirim

 52. Merhaba 09.02.1997 doğumluyum çin takvimine göre yaşıma +1 mi +2 mi eklemeliyim ?

 53. Eliyeva cennet

  Oglan cox sevirem

 54. Eliyeva cennet

  Cox xosma geldi cox sukurler olsun

 55. benim d.tarihim 19.07.1992 ben şu an 7 haftalık hamileyim.Nisan ayı nda hamile kaldım,çin takvimine göre
  yaşım 30 mu oluyor,marttan sonra doğum tarihim olduğu için?
  yani 30 un karşılığına mı bakmam gerekiyor,peki öyleyse karşılığındaqaki cinsiyet nedir,rica etsem söyler misiniz?

  • 29 yaş karşısına bakmanız gerekmektedir çünkü henüz 28 yaş içinde oluyorsunuz temmuz 19 dan sonra 30 a bakarsınız.
   Şuanda cinsiyet kız görünmektedir.

 56. Merhaba ben 11.11.1987 doğumluyum hangi aylarda erkek bebek olması daha muhtemel. Yazarsanız çok sevinirim .

 57. Mrb 1.haziran 1989 doğumluyum 1 yaş ekliyerek otomatik bakınca farklı çıkıyor tabloya bakınca farklı çıkıyor hangisini baz almalıyım lütfen cevap verin

 58. Merhaba 1 haziran 1989 doğumluyum yaşıma 1 yaş ekledim tabloda farklı otomatik te farklı çıkıyor hangisini baz almalıyım lütfen cevap verin

 59. Merhaba. 30.08.1992 doğumluyum. 23.04.2021 son adet tarihim. Gebeliğim mayıs 2021 olmalı. Cinsiyeti nedir

 60. Mrhb
  Benim için de hesaplama yapar mısınız 30.08.1992 doğumluyum. Son adet 23.04.2021

 61. Mrh. Ben soru sormuştum sma cevap gelmedi. 30.08.1992 doğumluyum. Mayıs 2021 de hamile kaldım. Son adetim 23.04.2021. Kendi doğum tarihim ağustosta değişecek ona göre hesaplarsam farklı çıkıyor doğum tarihime az kaldı nasıl olacak cinsiyeti ne olur sizce

 62. Merhaba ben 30.06.1987 doğumluyum. En son adetimi 21 Mayıs’ta oldum. Ama Haziranın 9 unda hamile kalırsam hamilelik tarihini Haziran mı yoksa Mayıs mı yazmaliyım.

 63. Merhaba! 12.02.1990 dogumluyum. Cin takvimine gore +1 mi eklicem +2 mi anlamadim.tesekkur ederim

 64. Merhaba benim son adet tarihim 11 mayıs haziranda 6 haftalık hamile olduğumu öğrendim mayıs ayında mı hamile kalmış oluyorum yoksa hazira ayını mi hesaplamam gerekiyor

 65. Merhaba 18 agustos 1988 doğumluyum 4+3 hamileyim cinsiyeti ne olur acaba

 66. 23/01/1993 doğumluyum Çin takvimine göre yaşıma +1mi eklemem gerek

 67. 33 yaş çıkıyorum sat 25 mart hamile kaldığım ay nisan yani ama tablo kız diyor otomatik hesaplama erkek ?🤔

 68. İşte çin takvimi 2021 araması sonunda tam aradığım sonuç makaleniz gerçekten açıklayıcı bilgi dolau

 69. 01.10. 1996 doğumluyum bu dogumuma göre 25 gozukuyorum ama çin takviminde Gerçek yaşınız 24 diyo ben pek anlamadim

 70. Benim doğum tarihim 06.01.1998
  Son adet 11 Temmuz 2021 Lutfen bakarmısınız

 71. 18.07.1994.son aybasim2sentyabr 2021 lutfen hesablayin 2 qizim var 1denwde oglum olsun isteyirwm🤲🙏

 72. Merhaba Çin takvimi doğruluğu ile ilgili admin olarak sizin yorumunuz nedir acaba?

  • Merhaba çin takvimi, rus takvimi veya japon takvimi olsun hepsi fal misalidir fala inanma falsız kalma derim 🙂

 73. Çin Takvimi 2022 için hesaplama yaptım merakla bekliyorum sonucu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.