Bebek İsimleri

M İle Başlayan Bebek İsimleri ve Anlamları

Anne ve babalar bebeklerinin cinsiyetlerini öğrendikten sonra çocuklarına isim olarak ne koyacaklarını düşünmektedirler. Bizde bu yazımızda M harfi ile başlayan bebek isimlerini ve anlamlarını sizlerle paylaşacağız. M ile başlayan bebek isimleri ve anlamları, m ile başlayan kız isimleri, m ile başlayan erkek isimleri, anlamlı m harfi ile başlayan isimler, kız isimleri, erkek isimleri, kız bebek isimleri, erkek bebek isimleri, yeni kız isimleri, yeni erkek isimleri, en güzel m harfi kız isimleri, en güzel m harfi erkek isimleri, dini m harfi kız isimleri, dini m harfi erkek isimleri, kuranda geçen kız isimleri, kuranda geçen erkek isimleri, yeni doğan kız bebek isimleri, yeni doğan erkek bebek isimleri ve anlamları, hazır kız isimleri ve hazır erkek isimleri bu sayfamızda yer alıyor.

M Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Macit: Ünlü, isim sahibi

Mağrur: Gururlu.

Mahfi: Gizli, saklı, örtülü

Mahir: Usta, yetenekli, becerili

Mahmut/ Mahmud: Övgüye değer

Mahsun: Güçlü, güçlendirilmiş

Mahzun: Kederli, dertli

Makbul: Alınan kabul olunan

Maksud: Amaç, gaye, maksat

Malik: Sahip, efendi

Malkoç: Osmanlıda akıncılar ocağının komutanı.

Malum: Herkesçe bilinen

Manas: Kırgızların ulusal destanı

Manço: Manda yavrusu

Mansur: Türk musikisinde bir düzen

Manuk: Delikanlı, küçük

Mardik: Mücadele eden

Maruf: Herkesçe bilinen ve tanınan kişi, ünlü

Mazhar: Birşeyin göründüğü ortaya çıktığı yer, kimse manasındadır. Ayrıca şereflendirme, onurlandırma anlamı da vardır. Sahip olma, nail olma anlamı da vardır.

Mazlum: Yumuşak, sessiz, zülüm görmüş

Mecit: 1. Büyük, ulu. 2. Şan ve şeref sahibi. 3. Tanrının adlarındandır.4. Çok şerefli, büyük şan sahibi

Mecit (d) 1. Çok ulu, yüce, şan ve şeref sahibi. Allah’ın sıfatlarından. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. Abdülmecid, Allah’ın (Mecid’in) kulu. 2. Azametli. Şerefli. Galip

Mecnun: Deli, aklı başında olmayandır. Allah aşkından kendinden geçmiş, aklını kaybetmiş kişiye verilen sıfattır. Leyla ile Mecnun efsanesindeki gibi

Medet: Yardım eden

Meftun: Gönül vermiş, tutkun.

Mehay: Sevgini ölümsüzlüğü.

Mehdi: Doğru yolda giden

Mehmet: Aslı Arapçada Muhammed, çok övülmüş anlamında

Mehmet Akif: Mehmet, Muhammed isminin Türkçesidir. Akif :Bir şeyde sebat eden. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilendir.

Mehmet Can: Çok hamt eden, Allah’a çok şükreden can, kişi manasındadır.

Mekin: Nüfuz sahibi, oturup yerleşen.

Melen: Kıraç toprak

Melih: Güzel, şirin

Melik: Hükümdar, han

Melikhan: Hükümdar.

Melikşah: Selçuk sultanı

Memati: Ölüm

Memduh: Övülmüş, övülmeye değer

Memet: Mehmet’in farklı söylenişi.

Menderes: Akarsuların kıvrımları

Mengi: Ölümsüz, sonsuz

Mengüalp: Ölümsüz yiğit

Mengüç: Yaşlı

Mengüer: Ölümsüz yiğit

Mengühan: Ölümsüz kağan.

Mengütaş: Ölümsüz taş, bengi taş

Mengütekin: Ölümsüz şehzade

Mengütimur: Ölümsüz ve demir gibi sağlam, ölümsüz demir

Mennan: İhsan eden, verici

Mercan: Bir tür balık adı; deniz dibinde yaşayan bitki, hayvan, taş türü bir canıdır; deniz hayvanlarının evidir.

Meriç: Bir akarsu ismi

Merih: Mars gezegenin adıdır.

Mergen: Usta nişancı.

Merkür: Güneşe en yakın gezegen olarak bilinir.

Mert: Cesur, yiğit, korkusuz

Mertcan: Yiğit kimse, can

Mertel: Eli açık, cömert

Merter: Sözünün eri; yiğit

Mertkal: Herzaman mert olarak yaşa

Mertkan: Mert soydan gelen,mert

Mertol: Sözünün eri ol, yiğit ol

Mervan: Emevi sülalesinin Mervan kolu

Mestan: Savruk. Cüret sahibi

Mesut: Mutlu, sevinçli

Metanet: Metin olma, dayanma, dayanıklılık

Mete: Tarihte bir hükümdar

Metehan: Büyük Hun İmparatorunun adıdır.

Metin: Dayanıklı, sağlam, soğuk kanlı

Metkan: Eğitilmiş, yüce kişi.

Mevlut: Doğma, dünyaya gelme ( Mevlid-Mevlüd)

Mihrali: En büyük komutan

Mihan: Sıkıntı

Mihran: Nehir

Mihrima: Güneş ile Ay

Mikail: Allaha en yakın olduğuna inanılan dört melekten birinin adı

Milis: Halk gücü

Minas: Büyük

Miran: Beyler

Mirac/ Miraç: Hz. Muhammed’in göğe yükseliş haline verilen addır.

Mirel: Demir gibi güçlü.

Mirsad: Durak; gözetleme yeri, rasat yeri

Merdan: Mertler, insanlar, erkekler, yiğitler

Mirkelam: Hatiplik yeteneği olan kimse

Mirza: (Farsça.) Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen. 2. Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı. 3. Dubb-i Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız.

Mirzah: 1. Üzüm çubuğunu bağladıkları ağaç. 2. Çekirdek ve ona benzer şeyleri dövüp ezdikleri taş.

Misbah: Aydınlatma, ışık, nur.

Mizan: Denge, terazi

Mizgin: Kürtçe; Müjde, müjdeli haber.

Muammer: Yaşayan

Muaz: Aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, çok kıymetli, muhterem

Mucip: Gerektiren, gerektirici

Muhammed Kaan: Muhammed; Çok övülmüş, hamt edilmiş. Kaan; Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim.

Muhammed: Bir çok defalar hamdu senalar olunmuş, övülmüş manasındadır. Hz. Muhammed’ in (SAV) isimlerindendir.

Muhammed Talha: Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. İslam dinini kabul eden ilk 10 kişiden biri.

Muhammedcan: Peygamber s.a.s in isimlerindendir. Can:İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan enerjidir.

Muhammet: 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)’in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur.

Muharrem: Din tarafından yasaklanan

Muhip: Seven, sevişen

Muhittin: Dini güçlendiren

Muhlis: İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan

Muhsin: İyilik yapan

Muhtar: Dilediği şekilde hareket edebilen

Muhteşem: Görkemli, gözkamaştırıcı

Muktedir: Bir şeyi yapmaya gücü yeten

Mungan: Cömert, eli açık

Munis: Sıcakkanlı sevimli

Munzur: Büyük kaynak su

Murat: İstek, arzu

Murtaza: Mürteza- Seçkin seçilmiş

Musa: Sudan gelmek anlamındadır. Hz. Musa’ nın adıdır.

Musab: İsabet etmiş olan.

Musap: Başına bir felaket bir kötülük gelmiş olan.

Mustafa: Temizlenmiş, saf hale getirilmiş

Muti: İyi kalpli, yumuşak başlı

Mutlu: Mesut, mutluluğa ulaşmış

Mutlugün: Sevindirici gün; mutluluk veren gün

Mutlualp: Özlem ve isteğine kavuşmuş yiğit

Mutluay: Mutlu ve ay gibi olan

Mutlucan: Dertsiz, kedersiz.

Mutluhan: İsteklerine kavuşmuş kağan

Mutlutekin: Özlem ve isteklerine kavuşmuş ve biricik kimse, mutlu şehzade

Muttaki: Sakınan, çekinen, Allah’tan korkan

Mutver: Mutluluk ver, mutlu et

Muzaffer: Zafer kazanan, çok başarılı

Mücahit: Savaşçı, Cihada katılan

Müçteba: Seçkin,seçilmiş

Müfit: Faydalı, yararlı

Müjdat: Müjdeler, muştular, sevinçli haber

Mükerrem: Yardımsever, ikram sever

Mükremin: Konuksever, ikram sever

Mümin: İnanan, iman eden

Mümtaz: Seçkin, başkalarından ayrı tutulan

Münir: Aydınlatan, ışık veren

Mürsel: Yollanmış, gönderilmiş olan

Mürşit: İrşad eden, doğru yolu gösteren

Müslim: Din bilgisi olan

Müslüm: İslam dininden olan / Teslim olan

Müşfik: Acıyan, şefkat gösteren

Müştak: Özleyen, göreceği gelen

Müzahir: Yardım eden, koruyan, kollayan.

M Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

Macide: Şan ve şeref sahibi

Mahbube: Sevgili

Mahibe: Bereketli ve heybetli.

Mahidevran: Mah Ay ya da güzel yüz, devran ise devir veya zaman manasına geliyor. Bu durumda mahi devran, kelime anlamı olarak zamanın güzeli, devrinin güzeli’, ‘zamanın ayı manalarına geliyor.

Mahinur: Ay yüzlü nurlu güzel.

Mahizer: Altın renginde ay.

Mahmude: 1-Övülmüş, Methedilmiş; Övgüye Değer, Övülmeye Değer. 2-Allah’a çok şükreden, çok hamt eden.

Mahperi: Ay gibi güzel olan kız.

Mahpeyker: Güzel yüzlü, nurlu. Kösem Sultan’ın adıdır.

Maide: Yemek sofrası manasına gelir. Kuran’ın 5. Suresinin ismidir. Surede gökten inen sofra olarak maide ismi geçer.

Makbule: Alınan, kabul olunan, beğenilen

Maksude: İstenilen şey, murat.

Manolya: Çok güzel çiçekleri olan bir bitki

Mariye: Mısır’da Şen’un adında birinin kızı olup hicretin 7. yılında kızkardeşi Şirin ile birlikte, Mukavkıs tarafından Hz. Muhammed’e (s.a.s) hediye edilen kıbti bir cariye. Hz. Peygamberin hanımlarından küçük yaşta ölen oğlu İbrahim’in annesi

Marziye: Razı olma, hoşnut olma, memnuniyet manasındadır. Nefs-i Marziye olarak tasavvufi nefis mertebelerinin birinin de adıdır.

Masal: Öykü, hikaye.

Mavera: Bir şeyin ötesinde bulunan, görülen alemin ötesi anlamındadır.

Mavi: Gökyüzünün rengidir.

Maviş: Ak tenli ve mavi gözlü

Maya: Asıl, öz, yaradılış.

Mayıs: Bir bahar ayı ismidir.

Mayra: Güzellik.

Mebruke: Kutlu, bereketli kadın

Mecra: Suyun aktığı yatak, suyoludur. Bir işin gidiş yoludur. Bedendeki ahlatın alıştığı yol.

Mediha: Methedilmiş, övünülmüş, beğenilen kadın

Medine: Arabistan’da bir şehirdir. Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğu şehirdir.

Mefharet: Övünç, övünme, kıvanç.

Mefkure: Ulaşılmak istenilen en yüce amaç, ülkü, ideal

Meftune: Gönül vermiş, tutkulu, tutkun.

Mehir: Ay.

Mehlika: Ay yüzlü güzel.

Mehpare: Ay parçası, çok güzel

Mehtap: Ay ışığı, dolunay

Mehveş: Ay kadar güzel olan

Mela: Doluluk, topluluk, ova gibi anlamları vardır.

Melahat: Yüz güzelliği, cemal

Melda: İnce ve taze vücutlu, genç, körpe, nazik

Melek: Çok güzel, çok dürüst, tertemiz

Meleknur: 1. Allah’ın nur­dan yarattığı varlıklar. Allah’ın emirlerine tam itaat eden varlıklar. 2. Ha­lim, selim güzel huylu kimse.

Melike: Kadın hükümdar, hükümdar karısı

Meliha: Güzel, sempatik, şirin

Meliken: Güzel.

Melikenur: Hayatı aydınlık kadın kraliçe

Meliknaz: Nazlı, güzel, terbiyeli.

Melin: Suda açan bir çiçek

Melina: Kökeni yunanca olup bal anlamına gelmektedir.

Melinay: Cennete düşen ilk yağmur damlası.

Melinda: Bir anlamı bal olarak rastlıyoruz. Diğer anlamı da benim güzel kızım demektir.

Melis: Bal arısı

Melisa: Tatlı, bal gibi, kokulu bir bitki adıdır.

Melissa: Bir tür kokulu, otçul bitki, oğul otu.

Meliz: Tatlı, güzel, bal.

Mellisa: Baklagillerden, yaprakları limonu andıran kokulu bir bitki.

Melodi: Ezgi, müzik parçası

Meltem: Hafif rüzgar, yaz rüzgarı

Mena: Sansikritçe bir isimdir. Bilgili demektir.

Menal: Yetiştirme, nâil olma, kavuşma. Osmanlıcadır.. Ele geçirilen, sahip olunan şeye denir.

Menekşe: Mor renkli bir kır çiçeği.

Menesa: Hz. Yusuf’un kızı.

Menevşe: Kokulu çiçekler açan bir bitki.

Meral: Meral (Maral) Dişi geyik

Meram: Arzu, istek, niyet demektir.

Mergül: Çok nadide bulunan renkte bir gül çeşidi

Mercan: Deniz dibine ağaç gibi kök salarak büyüyen, hayvan gibi duyguya sahip, kırmızı renkli, kalker iskeletli bir canlı türüdür.

Meriç: Bulgaristan’dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırı boyunca akarak Enez yakınlarında Ege Denizi’ne dökülen ırmaktır.

Merih: Mars gezegeni

Merve: Mekke’de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa’y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur’an-ı Kerim’de bakara suresi 158. Ayet’te geçmektedir.

Meryem: Dinine bağlı, iffetli kadındır. Hz. Meryem

Merza: Meleklerin kraliçesi demektir.

Merzuka: Rızkı verilmiş, mutlu

Meserret: Sevinç, şenlik

Mesude: Bahtiyar, mutlu.

Meva: Sığınılacak yer, yurt, mesken. Cennette bir mekan adıdır.

Meviza: Osmanlıcadır; öğüt, nasihat demektir.

Mevlüde: Yeni doğmuş çocuk.

Mevsim: Yılın dört bölümünden biri.

Meyra: Parıldayan Işık

Meziyet: Bir kişiyi benzerlerinden üstün gösteren nitelik. Beceri

Mısra: Şiirin bir satırı

Mia: Parlayan, parıldayan, parlak.

Mihra: Bir kuyruklu yıldız adı.

Mihrace: Hindistan’da prenseslere verilen unvan.

Mihranur: Sevgi güneşi, ışık.

Mihrap: Umut bağlanan yer.

Mihri: Güneşle ilgili

Mihriban: Güleç, yumuşak huylu

Mihrican: Sonbahar.

Mihrimah: Güneş ile ay.

Mihrişah: Şahların güneşi demektir.

Mila: Rusça kökenlidir; canım benim, bitanem anlamındadır.

Milena: Sevilen kız, sevgili.

Mimoza: Güzel bir çiçek

Mina: Camın ana maddesi. 2. Liman, iskele. 3. Gökyüzü.

Mine: 1. Maden ve çini üzerine vurulan camı andırır cila. 2. Dişlerin üzerindeki ince ve parlak tabaka. 3. İnce ve parlak nakış.

Minel: Cennetteki inci tanesi.

Minen: Minnet etmek demektir.

Mintaha: Cennet kapısıdır.

Mira: Eski Likya kentlerinden birinin adı. Bir kuyruklu yıldız adıdır. Ayrıca İspanyolca’da da “bak” anlamındadır.

Miranda: Hayran edilmesi gereken

Miray: Yılın ilk aylarında doğan / Güneş gibi ay gibi parlayan

Mircan: Gerçek dost olan değerli kimse / Güneş gibi aydınlık. / Canın içi… gibi farklı anlamlarına rastlıyoruz.

Mirden: Cennet yüzü.

Mirgün: Günlerin şahı padişağı.

Mirhan: Candan, canın içi.

Mislina: Eshab’ül-Kehf’in(Yedi uyurlar) isimlerinden bir tanesi.

Miyase: Değerli taşlarla süslü taç.

Miyaser: Yarası değerli taşlarla süslü taç

Moral: Mor ile al, hem mor hem al renkte; moral, motivasyon gibi anlamları vardır.

Morgül: Mor renkte gül

Moripek: Mor renkte ipek

Mualla: Makam ve rütbece yüksek olan

Muazzez: Sevilen, aranan

Muhlise: İçten, samimi, dost canlısı

Muhsine: İyilik yapan, hoşgörülü.

Muhterem: Saygın, saygıdeğer

Mukadder: Tanrı hükmü, kader, alın yazısı

Mukaddes: Kutsal olan, mübarek olan

Munise: Canayakın, sempatik

Muradiye: Muradına eren

Muteber: Hatırı sayılır, güvenilir, saygın.

Mübeccel: Yücelmiş, saygı gösterilmiş yüce,ulu.

Müberra: Aklanmış, temize çıkarılmış

Mücella: Parlak, cilalanmış

Müesser: Eser bırakan, eser sahibi

Müfide: Anlatıcı, yararlı

Müge: İnci çiçeği

Müjde: İyi haber, sevinçli haber

Müjgan: Kirpik

Mükrime: İkramı bol olan

Mülkiye: Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı

Mümine: Tanınmış iman etmiş, İslam dinine inanmış, Müslüman kadın

Münevver: Nurlanmış, ışıklandırılmış, aydın, saygıdeğer

Münibe: Allah’a teslim olan. Güzel yağan yağmur

Münire: Işık veren, aydınlatan

Münteha: Son nokta, son sınır, nihayet, akıbet

Müren: Büyük akarsu ırmak ve bir tür balık adıdır.

Mürüvvet: Kişilik, şahsiyet, insanlık, cömertlik, iyilikseverlik

Mürvet: Mertlik, yiğitlik

Müşerref: Onurlandırılmış, şerefli kılınmış

Müveddet: Sevgi, muhabbet, dostluk.

Müyesser: Kolayca olan, kolayca bulunan

Müzeyyen: Süslü, süslenmiş

Admin

Bebek cinsiyeti hesaplama alanında kendince fikirler yürüten ve bunu projeye çeviren sıradan birisi...

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu